info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Intretinerii si repararea autovehiculelor
Home » Schimbari climatice  »  Domeniul Intretinerii si repararea autovehiculelor
Domeniul Intretinerii si repararea autovehiculelor

1.    Promovarea întreținerii preventive: Încurajarea proprietarilor de autovehicule să efectueze întreținerea preventivă în mod regulat pentru a menține vehiculele în stare optimă și a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

2.    Utilizarea pieselor de schimb și a materialelor reciclate: Promovarea utilizării pieselor de schimb recondiționate și a materialelor reciclate în procesul de reparație pentru a reduce consumul de resurse și de energie necesar fabricării de noi piese.

3.    Eficiența energetică în service-uri: Implementarea unor măsuri de eficiență energetică în service-uri, cum ar fi utilizarea sistemelor de iluminat LED, echipamente mai eficiente energetic și optimizarea consumului de energie în timpul proceselor de reparație.

4.    Reciclarea și gestionarea deșeurilor: Instituirea unor practici de reciclare și gestionare responsabilă a deșeurilor generate în timpul proceselor de reparație, inclusiv a uleiului uzat, bateriilor și altor componente reciclabile.

5.    Utilizarea tehnologiei pentru diagnosticare precisă: Investirea în echipamente și tehnologii avansate de diagnosticare pentru a identifica rapid și precis problemele vehiculelor și a reduce timpul și consumul de combustibil asociate cu diagnosticările greșite.

6.    Promovarea vehiculelor electrice și hibride: Informarea clienților despre beneficiile vehiculelor electrice și hibride, precum și oferirea de servicii de întreținere și reparații specializate pentru aceste tipuri de vehicule.

7.    Instruire și educație continuă a mecanicilor: Asigurarea instruirii și educației continue a mecanicilor pentru a se familiariza cu tehnologiile și sistemele de propulsie alternative, precum și pentru a promova practici de reparație durabile și eficiente energetic.

8.    Promovarea serviciilor de car sharing și ride-sharing: Încurajarea utilizării serviciilor de car sharing și ride-sharing pentru a reduce numărul de autovehicule individuale și, implicit, emisiile de gaze cu efect de seră asociate.

9.    Optimizarea rutelor și planificarea eficientă a deplasărilor: Promovarea planificării eficiente a rutelor și a deplasărilor pentru a reduce distanțele parcurse și a minimiza consumul de combustibil și emisiile de carbon.

10. Utilizarea combustibililor alternativi: Încurajarea utilizării combustibililor alternativi, cum ar fi biodiesel sau gaz natural comprimat (GNC), în vehiculele care nu sunt electrice sau hibride.

11. Sensibilizare și educație a clienților: Informarea clienților despre importanța întreținerii și reparației adecvate a vehiculelor în ceea ce privește eficiența energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

12. Colaborare și parteneriate: Colaborarea cu producătorii de autovehicule și furnizorii de piese pentru a dezvolta și promova soluții durabile și tehnologii avansate în domeniul întreținerii și reparației autovehiculelor.