info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Despre proiectul Codix
Home » Despre proiectul Codix

Obiectivele proiectului

Obiectiv general

îmbunătățirea abilităților și competențelor digitale pentru 318 persoane, având calitatea de angajați în întreprinderi din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC 2015-2020/ SNCDI 2014-2020), prin furnizarea unor programe de formare/evaluare și certificare a competențelor digitale, în principal avansate.

Scopul proiectului

vizează aspecte principale care conduc la dezvoltarea sustenabilă, dinamică și competitivă a sectoarelor economice cu potențial competitiv/domeniilor de specializare inteligentă, precum si la îmbunătățirea competențelor angajaților, asigurând astfel educația, calificarea, competența și productivitatea resursei umane.

abt
Adaptabilitate la dinamica economică (318 angajați)
Creșterea eficienței și mobilității profesionale (24 angajați)și
Evoluția performantă și sustenabilă (40 intreprinderi)

Serviciile noastre

Creșterea gradului de conștientizare a 200 de angajatori din sectoarele economice cu potential competitiv și domeniile de specializare inteligentă, privind inițiativele eficiente, durabile și sustenabile orientate spre îmbunătățirea competențelor profesionale specifice integrării tehnologiei digitale, dezvoltarea resurselor umane și a competitivității economice, precum și cresterea responsabilității sociale privind ocuparea prin: dezvoltarea unui cadru general de informare și de promovare a importanței dezvoltării/ valorificării competențelor digitale pentru forta de muncă actuală și a ocupării sustenabile; crearea unor parteneriate regionale public-private între entități relevante din regiunile SV Oltenia, NE SE, Sud Muntenia, în vederea implementării metodelor inovatoare de implicare activa și a mecanismelor de anticipare a nevoilor de competențe necesare consolidării domeniilor de specializare inteligenta


Crearea unui Mecanism sustenabil de alfabetizare / dezvoltare a Competențelor digitale prin constituirea în cadrul proiectului a unui nucleu de persoane cu competențe avansate capabile să alfabetizeze digital echipele, inclusiv cele din care fac parte și angajații peste 55 ani.

1