info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Lucrarilor de constructii a drumurilor si autostrazilor
Home » Schimbari climatice  »  Domeniul Lucrarilor de constructii a drumurilor si autostrazilor
Domeniul Lucrarilor de constructii a drumurilor si autostrazilor

1.    Utilizarea materialelor durabile și reciclabile: Promovarea utilizării materialelor durabile, cum ar fi asfaltul reciclat sau agregatele din materiale reciclate, pentru a reduce consumul de resurse naturale și emisiile de gaze cu efect de seră asociate cu producția de materiale noi.

2.    Implementarea tehnologiei de pavare cu emisii reduse: Utilizarea de echipamente și tehnologii cu emisii scăzute sau zero în procesul de pavare a drumurilor și autostrăzilor, precum mașini cu propulsie electrică sau hibridă.

3.    Eficiența energetică în iluminatul rutier: Utilizarea sistemelor de iluminat rutier cu LED-uri de înaltă eficiență, care consumă mai puțină energie și au o durată de viață mai mare decât becurile tradiționale.

4.    Planificarea și proiectarea rutelor inteligente: Integrarea sistemelor de gestionare a traficului inteligente și a soluțiilor de transport conectat pentru a optimiza fluxul de trafic, a reduce congestiile și a minimiza consumul de combustibil.

5.    Implementarea sistemelor de gestionare a apei pluviale durabile: Integrarea soluțiilor de gestionare a apelor pluviale durabile în proiectarea și construcția drumurilor și autostrăzilor, cum ar fi utilizarea drenajului ecologic și a suprafețelor permeabile pentru a reduce inundațiile și a conserva resursele de apă.

6.    Promovarea transportului public și a mobilității durabile: Integrarea în proiectele de construcții a infrastructurii pentru transportul public, precum stații de autobuz și benzi dedicate pentru autobuze, precum și facilitarea mobilității alternative, cum ar fi piste de biciclete și stații de încărcare pentru vehicule electrice.

7.    Utilizarea materialelor de izolație termică în construcția podurilor și tunelurilor: Utilizarea materialelor de izolație termică eficientă pentru a reduce pierderile de căldură și a optimiza eficiența energetică în construcția și funcționarea podurilor și tunelurilor.

8.    Implementarea soluțiilor de captare și stocare a carbonului: Investigarea și integrarea tehnologiilor de captare și stocare a carbonului în construcția drumurilor și autostrăzilor, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și a contribui la neutralitatea carbonului.

9.    Promovarea infrastructurii de încărcare pentru vehicule electrice: Dezvoltarea și extinderea infrastructurii de încărcare pentru vehiculele electrice de-a lungul drumurilor și autostrăzilor, pentru a stimula adoptarea vehiculelor cu emisii reduse și a reduce dependența de combustibilii fosili.

10. Utilizarea echipamentelor și mașinilor eficiente energetic: Utilizarea de echipamente și mașini cu consum redus de combustibil și emisii scăzute în construcția și întreținerea drumurilor și autostrăzilor.

11. Promovarea reabilitării și reutilizării infrastructurii existente: Evaluarea și reabilitarea infrastructurii rutiere existente pentru a prelungi durata de viață a drumurilor și autostrăzilor și a reduce necesitatea construirii de noi infrastructuri.

12. Educație și conștientizare: Furnizarea de programe de educație și conștientizare privind impactul construcției drumurilor și autostrăzilor asupra mediului și importanța adoptării practicilor durabile și a soluțiilor inovatoare.