info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Despre activitatea 4
Home » Despre activitatea 4

Ce facem în activitatea 4?

Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă

Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de munca în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicatiilor (activitate relevantă și obligatorie): materiale informative si de comunicare de specialitate pentru a stârni reacția/interesul întreprinderilor și o prima selectie a acestora

Aisstență pentru a transmite rezultatele evaluării întreprinderilor sprijinite și recomandările cu privire la competențele necesare identificate, astfel încât structurarea Modulelor de formare să asigure o abordare completă și cu rezultate imediate la nivelul angajatorilor.

Cercul conștientizării importanței formării continue și implementarii digitalizării

Cercul corelării nevoii de competențe identificate la nivel de companie (în analiza potențialului și interesului de digitalizare) cu soluția care este dată de formarea și certificarea, organizate personalizat pe tot parcursul proiectului.

Niveluri de servicii

 • - inventarierea posibilităților și potențialului de digitalizare
 • OPȚIONAL: analiza ocupațională și individuală
 • - raport cu recomandări
 • - acces în celelalte servicii
 • - acces în comunitatea on-line și la ghiduri

(NIVEUL 1. - EVALUARE / Codix-Step-Into)

 • toate serviciile din toate celelalte pachete 
  (EVALUARE și CERTIFICARE)

 • PLUS: 

  - asistență pentru realizarea și formarea unei echipe de formare internă
 • - asistență în proiectarea unor programe de învățare la locul de muncă
 • - acces la work-shop-uri și la BootCamp
 • - pilotarea și implementarea de programe interne pentru competențe digitale avansate

(NIVELUL 3. - ASISTENȚĂ / Codix-Sustain)

 • serviciile din pachetul EVALUARE

 • PLUS:
   
  - înscrierea în programe de formare a competențelor digitale de bază
 • - formarea de competențe avansate
 • - programe de specializare
 • - validarea competențelor deținute

(NIVEUL 2. - CERTIFICARE / Codix-Transform)

Obiectivele proiectului

Obiectiv general

îmbunătățirea abilităților și competențelor digitale pentru 318 persoane, având calitatea de angajați în întreprinderi din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC 2015-2020/ SNCDI 2014-2020), prin furnizarea unor programe de formare/evaluare și certificare a competențelor digitale, în principal avansate.

Scopul proiectului

vizează aspecte principale care conduc la dezvoltarea sustenabilă, dinamică și competitivă a sectoarelor economice cu potențial competitiv/domeniilor de specializare inteligentă, precum si la îmbunătățirea competențelor angajaților, asigurând astfel educația, calificarea, competența și productivitatea resursei umane.

abt

Din echipa noastră

GGH _ 4
George Ghișoiu
Expert învățare la locul de muncă
carmen_
Dragan Carmen Daniela
Expert logistică și formare
team3
Mirela Nițu
Manager Proiect