info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - Abilități și competențe Digitale pentru Competitivitate - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

DIGITALIZARE ÎN IMM-URI.

pentru regiunile Vest, Nord-Vest, Centru, Sud-Vest Oltenia.
Contactează-ne!
Resurse

Punem la dispoziție formatori în domeniul competențelor digitale, eperți învățare la locul de muncă, dar și alte categorii de specialiști în digitalezare

Programe

□ programe de formare profesională 

- Competențe digitale de bază

- Competențe digitale avansate

□ evaluarea competențelor

□ programe de învățare la locul de muncă

Informații

Oferim asistență la locul de muncă, analiză/evaluare a potențialului de digitalizare, workshop-uri, inclusiv BootCamp, ghiduri, centru de resurse, e-learning.

home1

Adaptare la viteza Industriei 4.0

Pentru a valoritica oportunitatea finanțării s-a optat pentru livrarea în timpul proiectului a unor programe avansate astfel încât întreprinderile să își poată crea nuclee de persoane care să poată prin tehnici de formare la locul de muncă să asigure alfabetizarea digitală a celor care au nevoie. Premiza de la care s-a plecat a fost că pregătind avansat pe cei care dețin un nivel de bază se întărește colectivul din perspectiva competitivității, se mulează rapid pe momentul actual al vitezei de digitalizare impuse de Industria 4.0, urmând ca alfabetizarea digitală să poată fi făcută de către acestia pentru colegii lor.

Dezvoltarea competențelor se realizează prin practică, nu doar prin achiziție de cunoștințe.

Adaptabilitate la dinamica economică (318 angajați)
Creșterea eficienței și mobilității profesionale (24 angajați)
Evoluția performantă și sustenabilă (40 intreprinderi)

Serviciile noastre

Creșterea gradului de conștientizare a 200 de angajatori din sectoarele economice cu potential competitiv și domeniile de specializare inteligentă, privind inițiativele eficiente, durabile și sustenabile orientate spre îmbunătățirea competențelor profesionale specifice integrării tehnologiei digitale, dezvoltarea resurselor umane și a competitivității economice, precum și cresterea responsabilității sociale privind ocuparea prin: dezvoltarea unui cadru general de informare și de promovare a importanței dezvoltării/ valorificării competențelor digitale pentru forta de muncă actuală și a ocupării sustenabile; crearea unor parteneriate regionale public-private între entități relevante din regiunile SV Oltenia, NE SE, Sud Muntenia, în vederea implementării metodelor inovatoare de implicare activa și a mecanismelor de anticipare a nevoilor de competențe necesare consolidării domeniilor de specializare inteligenta

Crearea unui Mecanism sustenabil de alfabetizare / dezvoltare a Competențelor digitale prin constituirea în cadrul proiectului a unui nucleu de persoane cu competențe avansate capabile să alfabetizeze digital echipele, inclusiv cele din care fac parte și angajații peste 55 ani.

1

Conștientizarea, asumarea și integrarea în acțiunile întreprinderilor a Temelor secundare F.S.E. și a Temelor orizontale POCU

PROMOVAREA DEZVOLTĂRII DURABILE
Agenda cuprinde 17 obiective globale și reprezintă un plan de acțiune globală pentru oameni, planetă și prosperitate.
PROMOVAREA INOVĂRII SOCIALE
Noile soluții (produse, servicii, modele, industrii, procese) satisfac o nevoie socială, comună, ce fie nu era satisfăcută deloc, fie nu era satisfăcută eficient și care duc la noi capabilități și relații și o folosire mai eficientă a resurselor și valorilor.
CONSOLIDAREA CERCETĂRII, A DEZVOLTĂRII TEHNOLOGIEI ȘI A INOVĂRII
 inovația de produs   inovația de proces   inovația organizațională   inovația de marketing
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII, A UTILIZĂRII A CALITĂȚII TIC
Supravegheată în România de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).