info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Activitatilor specifice agentiilor de publicitate
Home » Schimbari climatice  »  Domeniul Activitatilor specifice agentiilor de publicitate
Domeniul Activitatilor specifice agentiilor de publicitate

1.    Promovarea mesajelor și campaniilor de responsabilitate socială și mediu: Susținerea și dezvoltarea campaniilor publicitare care promovează comportamente responsabile față de mediu și soluții durabile pentru atenuarea schimbărilor climatice.

2.    Reducerea consumului de hârtie și materiale print: Promovarea utilizării formelor digitale de comunicare și reducerea utilizării hârtiei și a altor materiale print prin trecerea la comunicare online și la soluții digitale.

3.    Utilizarea energiei regenerabile pentru operațiuni: Adoptarea energiei regenerabile, cum ar fi energia solară sau energia eoliană, pentru a alimenta operațiunile agențiilor de publicitate și pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

4.    Eficiența energetică în clădiri și birouri: Implementarea măsurilor de eficiență energetică în clădirile și birourile agențiilor de publicitate, cum ar fi utilizarea sistemelor de iluminat eficiente și de gestionare a consumului de energie.

5.    Promovarea transportului durabil: Încurajarea personalului să utilizeze transportul public, bicicletele sau vehiculele electrice pentru deplasările la birou și în timpul campaniilor publicitare.

6.    Promovarea produselor și serviciilor sustenabile: Colaborarea cu clienții și promovarea produselor și serviciilor sustenabile, care contribuie la reducerea impactului asupra mediului și la atenuarea schimbărilor climatice.

7.    Utilizarea iluminatului LED în publicitatea outdoor: Utilizarea iluminatului LED pentru reclamele outdoor, deoarece acestea consumă mai puțină energie și au o durată de viață mai lungă decât alte surse de iluminat.

8.    Colaborarea cu parteneri de mediu: Stabilirea parteneriatelor cu organizații și ONG-uri de mediu pentru a dezvolta și promova campanii publicitare și mesaje care susțin protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice.

9.    Promovarea comportamentului responsabil în publicitatea online: Encurajarea utilizării publicității online responsabile, prin reducerea reclamelor invazive și optimizarea consumului de energie al platformelor digitale.

10. Utilizarea materialelor publicitare reciclabile: Promovarea utilizării materialelor publicitare reciclabile și a cerințelor de reciclare în cadrul campaniilor publicitare.

11. Crearea de conținut informativ și educativ: Dezvoltarea de conținut publicitar informativ și educativ despre schimbările climatice, energii regenerabile, eficiență energetică și alte soluții durabile.

12. Participarea la campanii și inițiative de responsabilitate socială: Implicarea activă în campanii și inițiative globale sau locale care promovează sustenabilitatea și atenuarea schimbărilor climatice.

13. Utilizarea de tehnologii virtuale și augmentate: Promovarea utilizării tehnologiilor virtuale și augmentate în campaniile publicitare, pentru a reduce consumul de resurse și impactul asupra mediului.

14. Colaborarea cu producători și furnizori sustenabili: Colaborarea cu producători și furnizori de materiale publicitare sustenabile și responsabili din punct de vedere social și de mediu.

15. Utilizarea instrumentelor de măsurare a impactului: Implementarea instrumentelor și metodelor de măsurare a impactului publicității asupra mediului și a emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru a identifica și optimiza zonele cu cel mai mare impact negativ.

16. Encurajarea reciclării și refolosirii în producția de materiale publicitare: Promovarea utilizării materialelor reciclate și a practicilor de refolosire în producția de materiale publicitare.

17. Utilizarea de surse de inspirație sustenabilă în designul grafic: Inspirarea din elemente naturale și sustenabile în designul grafic al materialelor publicitare, pentru a transmite mesaje de mediu prietenos.

18. Promovarea marketingului verde: Informarea clienților și promovarea practicilor de marketing verde, care implică comunicarea clară a beneficiilor și impactului durabil al produselor și serviciilor.

19. Implementarea politicii de neutralitate carbon: Adoptarea și implementarea unei politici de neutralitate carbon în cadrul agențiilor de publicitate, prin compensarea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în proiecte de reducere sau captare a carbonului.

20. Educație și conștientizare: Furnizarea de programe de educație și conștientizare pentru angajați, clienți și publicul larg cu privire la importanța adoptării practicilor publicitare sustenabile și la impactul pe care îl pot avea în lupta împotriva schimbărilor climatice.