info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Lucrarilor de tamplarie si dulgherie
Home » Schimbari climatice  »  Domeniul Lucrarilor de tamplarie si dulgherie
Domeniul Lucrarilor de tamplarie si dulgherie

1.    Eficiența energetică în construcția și instalarea elementelor de tâmplărie și dulgherie: Utilizarea de ferestre și uși cu izolație termică și performanță energetică ridicată pentru a reduce pierderile de căldură și răcire în clădiri.

2.    Utilizarea materialelor durabile și regenerabile: Promovarea utilizării lemnului provenit din surse sustenabile și a altor materiale ecologice pentru fabricarea elementelor de tâmplărie și dulgherie.

3.    Reciclarea și refolosirea materialelor: Implementarea practicilor de reciclare și refolosire a materialelor în procesul de producție a elementelor de tâmplărie și dulgherie, pentru a reduce consumul de resurse naturale.

4.    Gestionarea responsabilă a deșeurilor: Implementarea unor politici și practici de gestionare a deșeurilor care să promoveze reciclarea și reducerea cantității de deșeuri generate în procesul de producție și instalare.

5.    Utilizarea adezivilor și vopselelor cu emisii reduse: Optarea pentru adezivi și vopsele cu un conținut scăzut de substanțe chimice nocive și emisii reduse de COV (compus organic volatil).

6.    Instalarea de ferestre cu sticle cu eficiență energetică sporită: Utilizarea sticlelor duble sau triple și a tehnicilor de înaltă performanță termică pentru a îmbunătăți eficiența energetică a ferestrelor și a reduce pierderile de căldură.

7.    Design și planificare urbană durabilă: Contribuția la dezvoltarea de clădiri cu eficiență energetică și adaptate la schimbările climatice, în conformitate cu principiile planificării urbane durabile.

8.    Promovarea utilizării energiei regenerabile: Integrarea panourilor solare pentru producerea de energie electrică în structurile de tâmplărie și dulgherie.

9.    Utilizarea tehnologiei digitale și a automatizării: Implementarea de soluții tehnologice avansate și de automatizare pentru a optimiza procesele de producție și a reduce consumul de resurse.

10. Educație și formare: Furnizarea de programe de educație și formare pentru lucrătorii din domeniul tâmplăriei și dulgheriei, pentru a dezvolta competențe în practici durabile și pentru a promova conștientizarea privind schimbările climatice.

11. Promovarea conștientizării privind eficiența energetică: Informarea clienților și publicului cu privire la importanța alegerii elementelor de tâmplărie și dulgherie eficiente energetic și a impactului acestora asupra consumului de energie și a emisiilor de carbon.

12. Colaborarea cu arhitecți și proiectanți: Lucrul în echipă cu profesioniștii din domeniul construcțiilor pentru a integra soluții durabile în designul clădirilor și în specificațiile de tâmplărie și dulgherie.

13. Optimizarea transportului și logisticii: Implementarea unor strategii eficiente de logistică și transport pentru a reduce emisiile de carbon generate de transportul materiilor prime și produselor finite.

14. Utilizarea de materiale și produse certificate: Optarea pentru elemente de tâmplărie și dulgherie care respectă standardele și certificările de sustenabilitate recunoscute la nivel național sau internațional.

15. Inovare în design și tehnologie: Promovarea cercetării și dezvoltării de soluții inovatoare în domeniul tâmplăriei și dulgheriei, cum ar fi utilizarea materialelor avansate și a tehnologiilor inteligente pentru a spori eficiența energetică și durabilitatea.

16. Utilizarea de materiale izolante ecologice: Integrarea în elementele de tâmplărie și dulgherie a materialelor izolante ecologice, precum vată minerală din sticlă reciclată sau spumă de celuloză.

17. Promovarea conceptului de economie circulară: Encourajarea practicilor de reparare, recondiționare și reciclare în industria tâmplăriei și dulgheriei, pentru a extinde ciclul de viață al produselor și a reduce impactul asupra resurselor.

18. Participarea la proiecte și inițiative de construcții sustenabile: Colaborarea cu dezvoltatorii și constructorii în proiecte de construcții sustenabile și respectarea standardelor și certificărilor de sustenabilitate recunoscute, cum ar fi LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).