info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Transporturilor rutiere de marfuri
Home » Schimbari climatice  »  Domeniul Transporturilor rutiere de marfuri
Domeniul Transporturilor rutiere de marfuri

1.    Utilizarea vehiculelor cu emisii reduse: Adoptarea de vehicule cu emisii scăzute sau zero-emisii, cum ar fi vehiculele electrice sau hibride, pentru a reduce impactul asupra mediului.

2.    Optimizarea rutelor și planificarea transportului: Implementarea unor sisteme eficiente de planificare a rutelor și a transportului pentru a reduce distanțele parcurse și a minimiza timpul petrecut în trafic.

3.    Consolidarea și partajarea transportului: Promovarea consolidării mărfurilor și partajarea spațiului de transport pentru a reduce numărul de camioane și a optimiza utilizarea capacității vehiculelor.

4.    Utilizarea telematicii și a gestionării flotei: Integrarea telematicii și a sistemelor de gestionare a flotei pentru a monitoriza și optimiza consumul de combustibil, traseele și performanța vehiculelor.

5.    Eficiența energetică a vehiculelor: Adoptarea de tehnologii și practici pentru a îmbunătăți eficiența energetică a vehiculelor, cum ar fi pneuri cu rezistență redusă la rulare, sisteme de recuperare a energiei și soluții de aerodinamică îmbunătățită.

6.    Utilizarea combustibililor alternativi: Trecerea la combustibili alternativi, cum ar fi biodiesel, gaz natural comprimat (GNC) sau hidrogen, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și a diminua dependența de combustibilii fosili.

7.    Educație și formare pentru șoferi: Furnizarea de programe de educație și formare pentru șoferi, pentru a promova conducerea defensivă, reducerea consumului de combustibil și conștientizarea impactului asupra mediului.

8.    Inovație în logistică și tehnologie: Adoptarea soluțiilor inovatoare în logistică și tehnologie, cum ar fi sistemele de platooning (convoi de vehicule conectate) și utilizarea inteligenței artificiale pentru optimizarea rutelor și a proceselor de transport.

9.    Promovarea intermodalității: Dezvoltarea și promovarea soluțiilor intermodale, care combină diferite moduri de transport (rutier, feroviar, maritim) pentru a reduce distanțele parcurse și a eficientiza transportul de mărfuri.

10. Încurajarea transportului verde în lanțul de aprovizionare: Colaborarea cu furnizorii și partenerii de afaceri pentru a promova practici și soluții de transport durabile în lanțul de aprovizionare.

11. Implementarea sistemelor de monitorizare a emisiilor: Utilizarea sistemelor de monitorizare a emisiilor pentru a urmări și a raporta emisiile de gaze cu efect de seră generate de transport12. Utilizarea infrastructurii de încărcare pentru vehiculele electrice: Dezvoltarea și extinderea rețelei de stații de încărcare pentru a sprijini adoptarea vehiculelor electrice în transportul de mărfuri.

12. Promovarea logisticii inversate: Implementarea practicilor de logistică inversată, care implică returnarea și reutilizarea ambalajelor și materialelor de ambalare, reducând astfel deșeurile și consumul de resurse.

13. Sensibilizare și conștientizare: Promovarea conștientizării și educației privind impactul transporturilor rutiere de mărfuri asupra schimbărilor climatice și încurajarea tuturor părților implicate să adopte practici durabile și soluții inovatoare.