info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Comertului cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
Home » Utilizarea eficientă a resurselor  »  Domeniul Comertului cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
Domeniul Comertului cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
  1. Implementarea unui sistem de gestionare a stocurilor pentru a reduce risipa și a optimiza nivelurile de inventar.
  2. Promovarea vânzării de produse refolosibile și reciclabile, cum ar fi dispozitive medicale reutilizabile sau ambalaje biodegradabile.
  3. Utilizarea de soluții de ambalare eficiente din punct de vedere al resurselor și a materialelor, cum ar fi ambalajele minimaliste și refolosibile.
  4. Optimizarea sistemului de livrare și distribuție pentru a minimiza consumul de combustibil și emisiile de gaze cu efect de seră.
  5. Implementarea unui sistem de gestionare a deșeurilor pentru a asigura reciclarea și tratarea adecvată a ambalajelor și produselor expirate.
  6. Promovarea serviciilor de reparare și întreținere pentru a extinde durata de viață a produselor medicale și ortopedice.
  7. Utilizarea tehnologiilor digitale pentru a reduce necesitatea utilizării hârtiei și a documentelor fizice.
  8. Implementarea unui sistem de management al energiei și iluminatului eficient pentru a reduce consumul de energie electrică în magazine și depozite.