info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Activităților de inginerie si consultanta tehnică
Home » Utilizarea eficientă a resurselor  »  Domeniul Activităților de inginerie si consultanta tehnică
Domeniul Activităților de inginerie si consultanta tehnică
  1. Utilizarea tehnologiilor de comunicare și colaborare la distanță pentru a reduce necesitatea deplasărilor și a consumului de combustibil.
  2. Implementarea unor sisteme de monitorizare a consumului de energie și deșeurilor în birouri și clădiri.
  3. Promovarea utilizării materialelor și echipamentelor reciclate în proiecte de inginerie.
  4. Utilizarea software-urilor de proiectare și simulare pentru a optimiza utilizarea resurselor în etapele de planificare și proiectare.
  5. Integrarea conceptelor de economie circulară în procesele de inginerie și consultanță, cum ar fi proiectarea produselor pentru demontare și reciclare.
  6. Implementarea unui sistem de gestionare a documentelor și informațiilor digitale pentru a reduce consumul de hârtie și resurse de imprimare.
  7. Promovarea mobilității durabile în cadrul organizațiilor de inginerie și consultanță, prin încurajarea utilizării transportului public sau a vehiculelor electrice.
  8. Optimizarea rutelor și programelor de transport pentru a minimiza distanțele parcurse și a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.