info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Lucrarilor de instalii electrice
Home » Utilizarea eficientă a resurselor  »  Domeniul Lucrarilor de instalii electrice
Domeniul Lucrarilor de instalii electrice
  1. Utilizarea de materiale și echipamente eficiente energetic în instalarea sistemelor electrice.
  2. Implementarea sistemelor de control și automatizare pentru a optimiza consumul de energie electrică.
  3. Utilizarea cablurilor și conductoarelor cu secțiune optimizată, astfel încât să se minimizeze pierderile de energie.
  4. Reciclarea și reutilizarea echipamentelor și materialelor electrice înlocuite.
  5. Monitorizarea și gestionarea eficientă a consumului de energie electrică în clădiri și instalații.
  6. Utilizarea sistemelor de iluminat eficiente energetic, cum ar fi LED-urile, în locul becurilor tradiționale.
  7. Implementarea tehnologiilor de producție energetică regenerabilă, cum ar fi panourile solare sau turbinele eoliene, pentru a reduce dependența de sursele de energie convenționale.
  8. Promovarea utilizării dispozitivelor de economisire a energiei și a senzorilor de prezență pentru a minimiza consumul neutilizat de energie electrică.
  9. Integrarea sistemelor de stocare a energiei pentru a maximiza utilizarea energiei regenerabile și a evita risipa.
  10. Implementarea unui management eficient al deșeurilor electrice și electronice, asigurând reciclarea și tratarea adecvată a acestora.