info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Intretinerii si repararea autovehiculelor
Home » Protectia mediului si a biodiversitatii  »  Domeniul Intretinerii si repararea autovehiculelor
Domeniul Intretinerii si repararea autovehiculelor

1.    Taxă pentru deșeurile periculoase: Companiile din domeniul întreținerii și reparației autovehiculelor ar putea fi impuse să plătească o taxă suplimentară pentru gestionarea și eliminarea deșeurilor periculoase, cum ar fi uleiul uzat, bateriile sau alte substanțe chimice nocive. Aceasta ar stimula companiile să adopte practici responsabile în gestionarea și eliminarea acestor deșeuri.

2.    Promovarea utilizării de piese de schimb reciclate: Companiile ar putea fi încurajate să utilizeze piese de schimb reciclate sau recondiționate în procesul de reparație a autovehiculelor. Aceasta ar reduce cantitatea de deșeuri generată și ar contribui la economia circulară.

3.    Utilizarea de echipamente și tehnologii eficiente energetic: Companiile ar trebui să investească în echipamente și tehnologii eficiente energetic pentru a reduce consumul de energie în procesul de întreținere și reparație a autovehiculelor. Acest lucru poate include utilizarea de echipamente de diagnosticare și reparație avansate sau instalații de iluminat și încălzire eficiente energetic.

4.    Taxă pentru emisiile de gaze cu efect de seră: Companiile ar putea fi impuse să plătească o taxă pentru emisiile de gaze cu efect de seră generate în timpul activităților de întreținere și reparație a autovehiculelor. Aceasta ar reflecta impactul poluării asupra mediului și ar oferi un stimulent financiar pentru adoptarea de practici mai curate și mai sustenabile.

5.    Promovarea utilizării de autovehicule electrice sau hibride în flotele de întreținere și reparație: Companiile ar trebui să încurajeze utilizarea de autovehicule electrice sau hibride în flotele lor de întreținere și reparație. Acest lucru ar reduce emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea locală cauzată de vehiculele cu motoare cu combustie internă.

6.    Implementarea unor standarde de siguranță și protecție a mediului: Guvernul ar trebui să stabilească standarde obligatorii de siguranță și protecție a mediului pentru companiile din domeniul întreținerii și reparației autovehiculelor. Aceasta ar asigura respectarea unor practici adecvate de gestionare a substanțelor chimice periculoase și a deșeurilor.

7.    Reciclarea și gestionarea adecvată a deșeurilor: Companiile ar trebui să implementeze politici și practici de reciclare și gestionare adecvată a deșeurilor generate în procesul de întreținere și reparație a autovehiculelor. Acest lucru poate include colectarea selectivă a deșeurilor și colaborarea cu centre de reciclare autorizate.

8.    Educație și formare în domeniul sustenabilității: Angajații din domeniul întreținerii și reparației autovehiculelor ar trebui să beneficieze de programe de educație și formare în domeniul sustenabilității. Acest lucru ar asigura că profesioniștii din domeniu sunt conștienți de impactul activităților lor și de modalitățile de reducere a poluării și a impactului asupra mediului.

9. Colaborare cu furnizorii și clienții: Companiile din domeniul întreținerii și reparației autovehiculelor ar trebui să colaboreze cu furnizorii și clienții lor pentru a promova practici sustenabile în toată lanțul de aprovizionare. Aceasta ar include evaluarea și selectarea furnizorilor cu standarde ridicate de sustenabilitate și dezvoltarea de parteneriate cu clienții pentru a identifica soluții durabile și a promova serviciile și produsele ecologice.