info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Lucrarilor de constructii a drumurilor si autostrazilor
Home » Protectia mediului si a biodiversitatii  »  Domeniul Lucrarilor de constructii a drumurilor si autostrazilor
Domeniul Lucrarilor de constructii a drumurilor si autostrazilor

1.    Taxă pentru emisiile de carbon: Companiile de construcții a drumurilor și autostrăzilor ar putea fi impuse să plătească o taxă pentru emisiile de carbon generate în timpul construcției. Aceasta ar reflecta impactul poluării asupra mediului și ar oferi un stimulent financiar pentru adoptarea de practici mai curate și mai sustenabile.

2.    Utilizarea de materiale reciclate: Companiile ar trebui să promoveze utilizarea de materiale reciclate în construcția drumurilor și autostrăzilor. Aceasta ar reduce consumul de resurse naturale și ar minimiza impactul asupra mediului. De exemplu, utilizarea agregatelor reciclate în mixturile asfaltice.

3.    Protecția ecosistemelor și biodiversității: Companiile ar trebui să respecte și să protejeze ecosistemele și biodiversitatea din zonele în care se desfășoară lucrările de construcții. Acest lucru poate include evitarea defrișărilor masive, protejarea zonelor umede și a habitatelor naturale.

4.    Utilizarea de materiale durabile: Companiile ar trebui să utilizeze materiale durabile în construcția drumurilor și autostrăzilor, precum asfalt durabil sau beton cu amprentă de carbon redusă. Aceasta ar reduce impactul asupra mediului și ar crește durabilitatea infrastructurii.

5.    Gestionarea adecvată a deșeurilor: Companiile ar trebui să implementeze politici și practici de gestionare adecvată a deșeurilor generate în timpul construcției drumurilor și autostrăzilor. Reciclarea deșeurilor de construcție și demolare, precum și minimizarea cantității de deșeuri generate, ar contribui la economia circulară.

6.    Promovarea transportului multimodal: Companiile ar trebui să promoveze utilizarea transportului multimodal în timpul construcției drumurilor și autostrăzilor. Aceasta ar reduce traficul rutier și emisiile de carbon prin utilizarea transportului feroviar, maritim sau fluvial pentru aducerea materialelor de construcție.

7.    Implementarea unor standarde de siguranță rutieră: Companiile ar trebui să respecte și să implementeze standarde ridicate de siguranță rutieră în timpul construcției drumurilor și autostrăzilor. Aceasta ar contribui la reducerea accidentelor și a impactului asupra siguranței participanților la trafic.

8.    Compensarea carbonului: Companiile ar putea implementa programe de compensare a emisiilor de carbon generate în timpul construcției drumurilor și autostrăzilor. Aceasta ar implica investiții în proiecte de reducere a emisiilor de carbon sau achiziționarea de credite de carbon pentru a compensa impactul asupra mediului.

9.    Utilizarea tehnologiilor inovatoare și sustenabile: Companiile ar trebui să adopte tehnologii inovatoare și sustenabile în procesul de construcție a drumurilor și autostrăzilor. Acest lucru poate include utilizarea de echipamente eficiente energetic, metode de construcție mai puțin poluante și tehnologii de gestionare a traficului pentru a reduce congestionarea și emisiile asociate.

10. Monitorizarea impactului asupra mediului: Companiile ar trebui să monitorizeze și să evalueze impactul construcției drumurilor și autostrăzilor asupra mediului. Aceasta ar ajuta la identificarea și gestionarea eficientă a potențialelor probleme și la implementarea de măsuri corective.

11. Promovarea mobilității durabile: Companiile ar trebui să promoveze mobilitatea durabilă prin construirea de infrastructură pentru bicicliști și pietoni, precum și prin facilitarea conexiunilor la transportul public. Aceasta ar încuraja utilizarea alternativelor de transport mai puțin poluante și ar reduce dependența de autovehicule individuale.

12. Colaborare cu comunitățile locale și autorități: Companiile ar trebui să colaboreze cu comunitățile locale și autoritățile în procesul de construcție a drumurilor și autostrăzilor. Acest lucru ar asigura luarea în considerare a preocupărilor și nevoilor locale, precum și aplicarea unor măsuri de protecție a mediului adecvate.