info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Transporturilor rutiere de marfuri
Home » Protectia mediului si a biodiversitatii  »  Domeniul Transporturilor rutiere de marfuri
Domeniul Transporturilor rutiere de marfuri

1.    Taxă pentru emisiile de carbon: Companiile de transport rutier de mărfuri ar putea fi impuse să plătească o taxă pentru emisiile de carbon generate în timpul transportului. Aceasta ar reflecta impactul poluării asupra mediului și ar oferi un stimulent financiar pentru adoptarea de practici mai curate și mai sustenabile, cum ar fi utilizarea vehiculelor electrice sau hibride.

2.    Taxă de congestie: Companiile ar putea fi taxate suplimentar pentru transportul în zonele cu congestion rutieră. Aceasta ar încuraja planificarea mai eficientă a rutelor și utilizarea alternativelor de transport, cum ar fi transportul feroviar sau utilizarea depozitelor regionale pentru mărfurile frecvent transportate.

3.    Promovarea utilizării vehiculelor ecologice: Guvernul ar putea oferi stimulente fiscale sau reduceri de taxe pentru companiile care utilizează vehicule mai puțin poluante, cum ar fi cele cu emisii reduse sau vehiculele electrice. Acest lucru ar încuraja trecerea la flote de vehicule mai curate și ar reduce impactul asupra mediului.

4.    Taxă pentru utilizarea infrastructurii rutiere: Companiile ar putea plăti o taxă suplimentară pentru utilizarea infrastructurii rutiere, care ar fi proporțională cu impactul lor asupra acesteia și ar reflecta costurile de întreținere și dezvoltare a rețelei rutiere.

5.    Promovarea colaborării și consolidarea transportului: Companiile ar putea fi încurajate să colaboreze și să consolideze transporturile pentru a reduce numărul de vehicule în circulație și a minimiza emisiile de carbon. Acest lucru ar putea include împărțirea transportului cu alte companii sau utilizarea rețelelor de logistică inversă.

6.    Utilizarea de tehnologii de monitorizare și optimizare a rutelor: Companiile ar trebui să investească în tehnologii care să permită monitorizarea și optimizarea rutelor de transport. Aceasta ar reduce distanțele parcurse, timpul de transport și emisiile de carbon asociate.

7.    Implementarea unor standarde de eficiență energetică: Guvernul ar trebui să stabilească standarde obligatorii de eficiență energetică pentru vehiculele de transport rutier de mărfuri. Aceasta ar încuraja utilizarea de vehicule mai eficiente din punct de vedere energetic și ar reduce consumul de combustibil și emisiile poluante.

8.    Promovarea transportului multimodal: Companiile ar trebui să fie încurajate să utilizeze transportul multimodal, combinând mai multe moduri de transport, precum rutier, feroviar și maritim, pentru a reduce impactul asupra mediului. Aceasta ar reduce distanțele parcurse și ar minimiza emisiile de carbon.

9. Investiții în infrastructură pentru vehiculele alternative: Guvernul ar trebui să investească în dezvoltarea infrastructurii necesare pentru vehiculele alternative, cum ar fi stații de încărcare pentru vehicule electrice sau puncte de alimentare pentru vehiculele pe gaz natural comprimat (CNG) sau gaz natural lichefiat (LNG). Aceasta ar facilita tranziția către vehicule mai curate și ar încuraja utilizarea lor.