info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Lucrarilor de tamplarie si dulgherie
Home » Protectia mediului si a biodiversitatii  »  Domeniul Lucrarilor de tamplarie si dulgherie
Domeniul Lucrarilor de tamplarie si dulgherie

1.    Taxă pentru deșeurile de lemn: Companiile de tâmplărie și dulgherie ar putea fi impuse să plătească o taxă pentru gestionarea și eliminarea deșeurilor de lemn generate în procesul de producție. Aceasta ar stimula companiile să reducă cantitatea de deșeuri și să promoveze reciclarea și refolosirea materialelor.

2.    Taxă pentru utilizarea lemnului provenit din silvicultură nesustenabilă: Companiile ar putea fi impuse să plătească o taxă suplimentară pentru utilizarea lemnului provenit din silvicultură nesustenabilă sau ilegală. Aceasta ar promova utilizarea de materiale lemnoase certificate și provenite din surse responsabile.

3.    Certificare eco-label pentru produsele din lemn: Produsele realizate de tâmplari și dulgheri ar trebui să fie supuse unui proces de certificare eco-label, care să ateste proveniența responsabilă a lemnului și practicile durabile în procesul de producție. Aceasta ar oferi asigurări clienților că produsele achiziționate respectă standardele de mediu.

4.    Utilizarea de adezivi și finisaje cu emisii reduse de VOC: Tâmplarii și dulgherii ar trebui să utilizeze adezivi și finisaje cu emisii reduse de substanțe volatile organice (VOC). Acest lucru ar contribui la protejarea calității aerului interior și la reducerea impactului negativ asupra sănătății umane.

5.    Eficiența energetică a instalațiilor și echipamentelor: Companiile ar trebui să investească în echipamente și instalații eficiente energetic, care să reducă consumul de energie în procesul de producție. Utilizarea de echipamente moderne și tehnologii inovatoare poate contribui la economii semnificative de energie.

6.    Reutilizarea și reciclarea materialelor: Tâmplarii și dulgherii ar trebui să promoveze reutilizarea și reciclarea materialelor în procesul de producție. Aceasta poate include refolosirea pieselor de mobilier sau a componentelor tăiate și a altor materiale lemnoase în cadrul proiectelor de renovare sau refacere.

7.    Gestionarea deșeurilor și reciclarea: Companiile ar trebui să implementeze politici și practici adecvate de gestionare a deșeurilor, promovând reciclarea și minimizarea cantității de deșeuri generate în procesul de producție. Aceasta poate include colectarea selectivă a deșeurilor și colaborarea cu centre de reciclare.

8.    Utilizarea de lemn provenit din surse locale: Companiile ar trebui să încurajeze utilizarea de lemn provenit din surse locale pentru a reduce impactul transportului și a promova sustenabilitatea locală.

9.    Investiții în tehnologii curate: Companiile ar trebui să investească în tehnologii curate și sustenabile care să reducă emisiile și să minimizeze impactul asupra mediului în procesul de producție. Aceasta poate include utilizarea de mașini și utilaje eficiente energetic și cu emisii reduse.

10. Colaborare cu clienții și arhitecții pentru soluții sustenabile: Tâmplarii și dulgherii ar trebui să colaboreze cu clienții și arhitecții pentru a dezvolta soluții personalizate care să îmbine durabilitatea și estetica. Acest lucru poate include utilizarea de materiale alternative și sustenabile, precum și integrarea de elemente de eficiență energetică în designul produselor.

11. Educație și conștientizare: Companiile ar trebui să promoveze educația și conștientizarea în rândul angajaților și clienților cu privire la practicile sustenabile și impactul poluării asupra mediului. Aceasta poate include programe de instruire și informare privind tehnici și materiale sustenabile, precum și avantajele acestora.