info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul fasonării sticlei plate în contextul dezvoltării durabile
Home » Protectia mediului si a biodiversitatii  »  Domeniul fasonării sticlei plate în contextul dezvoltării durabile
Domeniul fasonării sticlei plate în contextul dezvoltării durabile

1.    Eficiență energetică în procesul de fasonare: Companiile de fasonare a sticlei plate ar trebui să se concentreze pe îmbunătățirea eficienței energetice în procesul lor de producție. Utilizarea de echipamente eficiente energetic și tehnologii avansate ar reduce consumul de energie și emisiile asociate.

2.    Taxă pentru emisiile de carbon: Fasonatorii de sticlă ar putea fi impuși să plătească o taxă pentru emisiile de carbon generate în timpul procesului de fasonare. Aceasta ar reflecta impactul poluării asupra mediului și ar oferi un stimulent financiar pentru adoptarea de practici mai curate și mai sustenabile.

3.    Reciclarea și gestionarea deșeurilor: Companiile ar trebui să implementeze programe eficiente de reciclare a deșeurilor de sticlă și să adopte măsuri pentru reducerea generării de deșeuri în timpul procesului de fasonare. Aceasta ar contribui la economia circulară și la reducerea impactului asupra mediului.

4.    Utilizarea materialelor sustenabile: Fasonatorii ar trebui să exploreze și să utilizeze materiale alternative și sustenabile pentru ambalarea și protejarea produselor din sticlă. Aceasta ar include materiale reciclate, biodegradabile sau cu un impact redus asupra mediului.

5.    Certificare ecologică a produselor: Companiile ar trebui să își asume responsabilitatea de a obține certificări ecologice pentru produsele lor fasonate din sticlă. Aceste certificări ar atesta calitatea și impactul redus asupra mediului al produselor și ar contribui la promovarea acestora pe piață.

6.    Eficiență în utilizarea resurselor de apă: Fasonatorii ar trebui să implementeze măsuri și tehnologii pentru reducerea consumului de apă în procesul de fasonare. Reciclarea apei, utilizarea sistemelor de captare a apei de ploaie sau utilizarea tehnologiilor de economisire a apei ar contribui la utilizarea responsabilă a acestei resurse naturale.

7.    Colaborare cu furnizorii și clienții: Fasonatorii ar trebui să colaboreze cu furnizorii lor pentru a identifica și dezvolta soluții sustenabile în lanțul de aprovizionare. De asemenea, ar trebui să se implice într-o comunicare activă cu clienții pentru a promova opțiunile ecologice și a identifica împreună soluții durabile.