info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Training on-the-job / Învățarea la locul de muncă
Home » Competențe digitale  »  Training on-the-job / Învățarea la locul de muncă
Training on-the-job / Învățarea la locul de muncă
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form

On-the-Job Training

Definiție: On-the-Job Training / învățarea la locul de muncă este o tehnică ce presupune ca angajatul să primească instrucțiuni pentru a executa sarcinile profesionale. Angajații pot deprinde abilitățile necesare pentru a-și desfășura activitatea în condiții reale de muncă, specifice postului, locului de muncă, tuturor condițiilor de acolo. Pentru o astfel de formare, organizația nu va trebui să asigure un buget suplimentar, ci doar să asigure o sală de cursuri/ședințe, dar și disponibilitate pentru spațiul de lucru de practică.

  • Coaching, Mentoring / este o tehnică 1 - la - 1, prin care angajatul caută răspunsuri la întrebări la care colegii (sau superiorii) pot răspunde din experiența lor, inclusiv cu demonstrații sau instrucțiuni, dar îl pot și provoca pe acesta să își răspundă singur.
  • Job Rotation, Job Shadowing (understudy) / varietatea locului de muncă poate motiva colegii să se ajute, atunci când este nevoie (concedii, pensionare etc.), sau doar pentru a forma o echipă motivată, comunicativă.
  • Webinarii, E-learning / instrumentele digitale se pot utiliza și pentru învățare la locul de muncă, fiecare putând aborda învățarea în ritmul său și la timpul potrivit.
  • Microlearning / activități mici de învățare, pregătite de un coleg sau de către un specialist, cu obiective de formare, cu metode variate (cel puțin EDOF - expunere, demonstrație, exerciții observate) și mijloace (echipamente, materiale și resurse), urmate de feedback,  din ambele părți.
  • Ucenicie la locul de muncă / în special în formarea profesională și tehnică, pe meserii, cu o durată mai mare alocată, dar și cu finalitate certificată, 
OJT

On-the-Job training / învățarea la locul de muncă se bazează pe principiul “learning by doing” / “învață practicând”. În timp ce execută sarcinile de lucru, angajatul învață utilizând resurse din situații reale de muncă.


Așadar de ILM beneficiază ambele părți: organizația și angajatul.