info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Evaluarea competențelor profesionale în România
Home » Competențe digitale  »  Evaluarea competențelor profesionale în România
Evaluarea competențelor profesionale în România
Cum evaluezi competențele mele fără a mă ține în cursuri lungi și plictisitoare?

Competența

cunoștințele sunt formate din fapte și cifre, concepte, idei și teorii deja stabilite și care sprijină înțelegerea într-un anumit domeniu sau subiect;

aptitudinile sunt definite ca abilitatea și capacitatea de a desfășura procese și de a utiliza cunoștințele existente pentru obținerea de rezultate;

atitudinile descriu dispoziția și mentalitatea de a acționa sau de a reacționa la idei, persoane sau situații.


Standarde ocupaționale

STANDARDUL OCUPAŢIONAL/STANDARDUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ/STANDARDUL PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

este documentul reper invariant pentru îndeplinirea calitativă a activităţilor legate de competenţele necesare practicării unei ocupaţii / calificări.

 

precizează unităţile de competenţă / unitățile de rezultate ale învățării şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activităţilor

 

 

UNITATEA DE COMPETENŢĂ

defineşte o activitate majoră a unei ocupaţii şi rezultatul asociat acesteia

 

ELEMENTUL DE COMPETENŢĂ

descrie o activitate-cheie, ca parte a unei unităţi de competenţă şi rezultatul asociat acesteia

 

CRITERIUL DE REALIZARE

reprezintă etalonul calitativ asociat îndeplinirii cu succes a activităţii descrise în elementul de competenta sau rezultatului acestei activităţi

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary,

image
EVALUAREA COMPETENȚELOR

Evaluarea competenţelor are loc prin prezentarea de către candidat a dovezilor de competentă ce vor fi, mai apoi, interpretate de către evaluator. Dovezile de competenţă acumulate sunt rezultate considerate parţiale şi atât candidatul cât si evaluatorul pot solicita clarificări suplimentare. La finalul evaluării rezultatul poate fi competent sau încă nu competent şi, atât într-un caz cât şi în celălalt, evaluatorul va face necesarele recomandări

În evaluarea competenţelor profesionale, dovezile de competenţă produse de candidat sunt judecate în raport cu aspectele cheie / critice stabilite pentru fiecare unitate din standard.

Dovezile de competenţă sunt culese din mai multe surse. Dovezile de competenţă directe sunt culese în cadrul procesului propriu-zis de evaluare prin aplicarea metodelor de evaluare relevante: proiectul, testul scris, interviul, observarea directă, simularea sau demonstrația / observarea structurată. Dovezile de competenţă indirecte sunt prezentate de către candidat ca produse ale activităţilor realizate anterior evaluării: rapoarte, portofoliul de certificări şi lucrări anterioare. Evaluatorul va sintetiza pentru fiecare dovadă produsă de candidat aspectele critice care au fost acoperite. În anumite situaţii ar putea fi necesare şi dovezi de competenţă suplimentare, în situaţia în care, prin analizarea dovezilor directe şi indirecte existente, evaluatorul nu a putut adopta decizia „competent”, adică nu au fost acoperite integral aspectele cheie / critice specifice fiecărei competenţe sau nu a fost demonstrată competenţa în toate contextele menţionate în standard.