info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Registrul Național al Calificărilor din România (RNCP)
Home » Competențe digitale  »  Registrul Național al Calificărilor din România (RNCP)
Registrul Național al Calificărilor din România (RNCP)
Ce meserii putem forma în România în domeniul TIC?

RNCP

Registrul național al calificărilor profesionale din România (RNCP) este o bază de date națională care cuprinde descrierea calificărilor profesionale din România recunoscute la nivel național care pot fi dobândite atât prin sistemul formal de educație și formare profesională, cât și prin recunoașterea rezultatelor învățării dobândite în contexte nonformale și informale, din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.


RNCP cuprinde calificările corespunzătoare nivelurilor de calificare 1, 2, 3, 4 și 5, conform Cadrului național al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor.


În RNCP sunt cuprinse calificările profesionale obținute în sistemul de educație și formare profesională în contexte de învățare formale, nonformale și informale, respectiv:

a) calificările obținute în sistemul de învățământ preuniversitar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare;

b) calificările obținute în sistemul de formare profesională a adulților, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obținute prin sistemul național de învățământ și formarea profesională a adulților, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului național al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor.


Numărul mic de calificări din domeniul TIC introduse în RNCP face ca în România să nu poți să îți certifici competențele existente (sau cele necesare în viitor), iar companiile sunt interesate mai mult în cum să dezvolte și să îmbunătățească la locul de muncă acele competențe digitale necesare în mod specific, decât să ajute angajații să se certifice în anumite calificări.
- George Ghișoiu - expert ILM