info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Lucrarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Home » Utilizarea eficientă a resurselor  »  Domeniul Lucrarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Domeniul Lucrarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
  1. Utilizarea agregatelor și materiilor prime locale pentru a reduce consumul de combustibil în transport.
  2. Reciclarea și reutilizarea betonului și a deșeurilor rezultate în procesul de producție.
  3. Utilizarea aditivilor și a tehnologiilor avansate pentru a reduce consumul de apă în amestecul de beton.
  4. Implementarea unui sistem de monitorizare și control al consumului de energie în instalațiile de producție.
  5. Promovarea utilizării de materiale alternative pentru beton, cum ar fi cenușa volantă sau zgura de furnal.
  6. Implementarea unui sistem de gestionare a deșeurilor pentru a asigura reciclarea și tratarea adecvată a reziduurilor de beton.
  7. Utilizarea echipamentelor și mașinilor eficiente energetic în procesul de fabricație.
Optimizarea programului de producție pentru a minimiza risipa și a maximiza utilizarea capacitatii de producție.