info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Competente Digitale in Productia de incaltaminte
Home » Competențe digitale  »  Competente Digitale in Productia de incaltaminte
Competente Digitale in Productia de incaltaminte

Competențele digitale sunt din ce în ce mai importante în toate industriile, inclusiv în industria încălțămintei. În industria încălțămintei, competențele digitale pot include următoarele:

1.            Design și modelare computerizată - capacitatea de a folosi software-ul de design și modelare computerizată pentru a crea modele de încălțăminte, precum și pentru a face schițe și prototipuri digitale.

2.            Fabricație asistată de calculator (CAM) - abilitatea de a utiliza software-ul de CAM pentru a programa mașinile de tăiere și de prelucrare a materialelor folosite în producția de încălțăminte.

3.            Gestionarea lanțului de aprovizionare - capacitatea de a utiliza sisteme informatice și de comunicații pentru a coordona și controla activitățile din lanțul de aprovizionare, inclusiv managementul stocurilor și urmărirea producției.

4.            Marketing digital - capacitatea de a utiliza canalele digitale de marketing, cum ar fi social media, pentru a promova produsele de încălțăminte și a comunica cu clienții.

5.            Analiza datelor și business intelligence - capacitatea de a utiliza software-ul de analiză de date și business intelligence pentru a identifica tendințele pieței și a lua decizii mai bune în ceea ce privește producția și vânzarea de încălțăminte.

În general, competențele digitale în industria încălțămintei pot fi îmbunătățite prin participarea la programe de formare și instruire, precum și prin utilizarea activă a tehnologiei și a instrumentelor digitale în procesul de producție și de afaceri.