info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Un proiect de inovare socială în domeniul prelucrării și conservării fructelor și legumelor
Home » Inovare sociala  »  Un proiect de inovare socială în domeniul prelucrării și conservării fructelor și legumelor
Un proiect de inovare socială în domeniul prelucrării și conservării fructelor și legumelor

Un proiect de inovare socială în domeniul prelucrării și conservării fructelor și legumelor poate avea ca scop atât îmbunătățirea calității și eficienței producției, cât și impactul social și mediul înconjurător.

Numele proiectului: "AgroTech Social: Oportunități pentru Agricultura Durabilă"

Scopul proiectului: Scopul acestui proiect este de a dezvolta și implementa soluții inovatoare pentru prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor care să promoveze sustenabilitatea, să creeze locuri de muncă și să sprijine comunitățile rurale.

Obiectivele proiectului:

  1. Dezvoltarea tehnologiilor de prelucrare și conservare sustenabilă: Proiectul va finanța cercetarea și dezvoltarea de tehnologii inovatoare pentru prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor care să reducă risipa de resurse și să contribuie la protejarea mediului.
  2. Instruire și formare: Proiectul va oferi instruire și formare pentru agricultorii locali și muncitorii din industria alimentară pentru a le dezvolta abilitățile și cunoștințele în utilizarea noilor tehnologii și practici sustenabile.
  3. Promovarea agriculturii locale: Prin parteneriate cu fermieri locali, proiectul va promova și susține agricultura locală, sprijinind astfel comunitățile rurale și economia locală.
  4. Crearea de locuri de muncă: Proiectul va angaja și va pregăti localnicii pentru a lucra în procesul de prelucrare și conservare a produselor agricole, creând astfel locuri de muncă în comunitate.
  5. Acces la alimente sănătoase pentru comunitate: Proiectul va dezvolta programe pentru distribuirea produselor prelucrate și conservate către comunitățile defavorizate, contribuind astfel la combaterea foametei și la promovarea nutriției sănătoase.
  6. Educație și conștientizare: Proiectul va organiza campanii de conștientizare în rândul consumatorilor cu privire la importanța alimentației sănătoase și a sustenabilității în producția alimentară.

Parteneriate și finanțare:

Proiectul va colabora cu organizații non-guvernamentale, instituții academice, autorități locale și investitori privați pentru a obține sprijin financiar și expertiză în dezvoltarea și implementarea soluțiilor inovatoare.

Măsurarea impactului:

Impactul proiectului poate fi măsurat prin indicatori precum reducerea risipei de resurse, creșterea producției agricole sustenabile, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea accesului la alimente sănătoase în comunități.

Un astfel de proiect de inovare socială poate aduce beneficii semnificative atât comunităților locale, cât și mediului înconjurător, contribuind în același timp la dezvoltarea durabilă a sectorului de prelucrare și conservare a fructelor și legumelor.