info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Lucrarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Home » Dezvoltare durabila  »  Domeniul Lucrarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Domeniul Lucrarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

1.    Utilizarea materialelor durabile: Optați pentru materiale de construcție durabile și sustenabile, cum ar fi lemnul certificat, betonul reciclat, izolații ecologice și vopsele fără substanțe toxice. Alegeți produse cu un impact redus asupra mediului în timpul procesului de fabricație și al întregului lor ciclu de viață.

2.    Eficiența energetică: Prioritizați eficiența energetică în proiectarea și construcția clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Aplicați izolații termice eficiente, instalați ferestre și uși energoeficiente și utilizați echipamente și sisteme de iluminat eficiente din punct de vedere energetic.

3.    Utilizarea energiei regenerabile: Încurajați utilizarea surselor de energie regenerabilă în clădiri, cum ar fi panourile solare sau sistemele de cogenerare. Instalați sisteme pentru recoltarea și utilizarea apei de ploaie și pentru reciclarea apei, astfel încât să se reducă dependența de sursele de apă tradiționale.

4.    Gestionarea eficientă a apei: Adoptați soluții pentru economisirea apei în clădiri, cum ar fi instalații sanitare cu consum redus de apă, sisteme de irigații eficiente și captarea și utilizarea apei de ploaie pentru scopuri non-potabile.

5.    Designul bioclimatic: Utilizați principii de design bioclimatic pentru a optimiza performanța termică a clădirilor. Alegeți orientări și forme care maximizează captarea energiei solare și ventilația naturală, reducând în același timp necesitatea de încălzire și răcire artificială.

6.    Reciclarea și gestionarea deșeurilor: Implementați practici de reciclare și gestionare responsabilă a deșeurilor de construcție generate în timpul lucrărilor. Promovați reciclarea materialelor și evitați risipa prin gestionarea adecvată a deșeurilor.

7.    Protejarea biodiversității: Luați în considerare impactul asupra biodiversității locale în timpul construcției și funcționării clădirilor. Protejați și restaurați habitatul natural, încurajați utilizarea de grădini verzi și spații verzi și adoptați soluții pentru reducerea impactului asupra faunei și florei locale.

8.    Utilizarea construcției modulare: Explorează opțiunile de utilizare a construcției modulare, care permite o construcție mai rapidă, eficientă și cu un impact redus asupra mediului. Aceasta reduce deșeurile și emisiile asociate cu construcția tradițională.

9.    Calitatea aerului interior: Acordați atenție calității aerului interior în clădiri. Alegeți materiale și finisaje cu emisii reduse de compuși organici volatili (COV), utilizați sisteme de ventilare eficiente și promovați un mediu sănătos pentru ocupanți.

10. Inovație tehnologică: Urmați tendințele și inovațiile tehnologice în domeniul construcțiilor durabile. Căutați soluții noi și tehnologii avansate care să sporească eficiența energetică, să reducă impactul asupra mediului și să îmbunătățească confortul și sănătatea ocupanților clădirilor.

11. Certificări și standarde de sustenabilitate: Încurajați obținerea certificărilor și respectarea standardelor de sustenabilitate, cum ar fi LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sau BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Acestea atestă nivelul de sustenabilitate al clădirilor și pot atrage investitori și clienți preocupați de aspectele ecologice și sociale.

12. Educație și conștientizare: Organizați programe de educație și conștientizare pentru clienți, angajați și comunitate cu privire la beneficiile și importanța construcțiilor durabile. Informați despre practicile și opțiunile sustenabile disponibile în domeniul construcțiilor.

13. Consultare și implicare a comunității: Implicați comunitatea și părțile interesate în procesul de dezvoltare a proiectelor de construcții. Ascultați preocupările și sugestiile lor și integrați-le în planificarea și implementarea proiectelor pentru a asigura sustenabilitatea socială și acceptarea comunitară.

14. Monitorizarea și raportarea performanței: Monitorizați și raportați performanța clădirilor în ceea ce privește aspectele de dezvoltare durabilă. Stabiliți indicatori de performanță și obiective clare și raportați rezultatele obținute. Acest lucru vă permite să evaluați și să îmbunătățiți în mod continuu performanța sustenabilă a clădirilor.

15. Colaborarea cu parteneri sustenabili: Lucrați cu parteneri și furnizori care împărtășesc valorile dezvoltării durabile. Alegeți parteneri care utilizează materiale și tehnologii durabile în construcții și care respectă normele și standardele de sustenabilitate.