info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul intretinerii si repararii autovehiculelor
Home » Inovare sociala  »  Domeniul intretinerii si repararii autovehiculelor
Domeniul intretinerii si repararii autovehiculelor

Program de mentorat și formare profesională: Dezvoltarea unui program de mentorat și formare profesională pentru tineri interesați de industria întreținerii și reparațiilor autovehiculelor, oferindu-le oportunități de învățare și dezvoltare a abilităților necesare în domeniu.


Servicii de reparații auto mobile: Furnizarea de servicii de reparații auto mobile care să ajungă la locația clienților, permițându-le acestora să beneficieze de intervenții rapide și convenabile, în special în zonele rurale sau izolate.


Reparații auto ecologice: Promovarea practicilor și tehnologiilor eco-friendly în întreținerea și reparația autovehiculelor, cum ar fi utilizarea de materiale și solvenți ecologici sau promovarea reciclării și refolosirii componentelor auto.

Servicii de întreținere auto pentru persoanele în vârstă sau cu dizabilități.


Dezvoltarea de programe speciale de întreținere și reparații auto pentru persoanele în vârstă sau cu dizabilități, oferindu-le asistență în menținerea și funcționarea în siguranță a autovehiculelor lor.


Platforme online pentru compararea și evaluarea service-urilor auto: Crearea unor platforme online care permit utilizatorilor să compare și să evalueze service-urile auto, facilitându-le astfel identificarea celor mai bune opțiuni în funcție de calitatea serviciilor, prețuri și recenzii ale altor clienți.


Utilizarea tehnologiei IoT (Internet of Things) în diagnosticarea și reparațiile auto: Integrarea senzorilor și dispozitivelor inteligente în autovehicule și în service-urile auto pentru a detecta și diagnostica în timp real problemele tehnice, optimizând astfel procesul de reparații și reducând timpul de inactivitate al autovehiculelor.


Programe de reutilizare și reciclare a pieselor auto: Promovarea programelor de reutilizare și reciclare a pieselor auto pentru a reduce deșeurile și impactul asupra mediului în timpul procesului de reparații, înlesnind astfel adoptarea unui model circular în industrie.


Servicii de ride-sharing sau car-sharing bazate pe vehicule electrice: Dezvoltarea de servicii de ride-sharing sau car-sharing care utilizează exclusiv vehicule electrice, contribuind astfel la reducerea emisiilor de carbon și la promovarea unui transport mai ecologic și sustenabil.


Centre de formare în reparații auto pentru grupurile defavorizate: Crearea de centre de formare în reparații auto pentru grupurile defavorizate, oferindu-le șanse egale de a accesa o carieră în domeniul întreținerii și reparațiilor autovehiculelor.


Promovarea transparenței și eticii în industrie: Implementarea unor standarde etice și de transparență în industria întreținerii și reparațiilor auto, oferind clienților informații clare și corecte privind costurile, piesele utilizate și necesitatea anumitor reparații.