info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Activitatilor specifice agentiilor de publicitate
Home » Rezilienta la dezastre  »  Domeniul Activitatilor specifice agentiilor de publicitate
Domeniul Activitatilor specifice agentiilor de publicitate

1.    Plan de continuitate a afacerii: Elaborați un plan detaliat de continuitate a afacerii care să includă măsuri pentru prevenirea, răspunsul și recuperarea în caz de dezastre. Identificați rolurile și responsabilitățile cheie, sistemele critice de comunicație și planurile de backup pentru echipamente și date.

2.    Backup și recuperare a datelor: Asigurați-vă că aveți soluții robuste de backup și recuperare a datelor pentru a proteja informațiile critice ale clienților și ale agenției. Implementați politici și proceduri pentru backup regulat și stocare într-un loc sigur, pentru a minimiza pierderea datelor în caz de dezastre.

3.    Diversificarea clienților și portofoliului: Promovați diversificarea clienților și portofoliului de servicii pentru a reduce dependența de un singur client sau de un anumit sector. Aceasta poate oferi o reziliență mai mare în cazul în care un client sau un sector este afectat de un dezastru.

4.    Comunicare și coordonare eficientă: Stabiliți un sistem de comunicare și coordonare eficientă între angajați, clienți și parteneri în caz de dezastre. Asigurați-vă că toți cei implicați sunt informați și actualizați în timp real cu privire la situația și măsurile luate.

5.    Backup și redundanță a infrastructurii IT: Asigurați-vă că aveți sisteme IT robuste și redundante, cum ar fi servere, rețele și conexiuni de internet, pentru a evita întreruperile în caz de dezastre. Implementați sisteme de backup pentru a asigura continuitatea operațională în cazul în care o parte din infrastructură este afectată.

6.    Colaborare cu furnizorii cheie: Lucrați îndeaproape cu furnizorii cheie pentru a dezvolta planuri de reziliență și a identifica soluții alternative în caz de întreruperi în lanțul de aprovizionare. Asigurați-vă că există acorduri contractuale clare pentru a face față situațiilor de urgență și pentru a minimiza impactul asupra serviciilor furnizate.

7.    Remote work și flexibilitate: Implementați capacități de lucru de la distanță și oferiți flexibilitate angajaților în caz de dezastre care afectează locația fizică a agenției. Asigurați-vă că infrastructura IT și politica de securitate sunt adaptate pentru a permite și susține munca remote.

8.    Asigurări adecvate: Evaluați și asigurați-vă că aveți polițe de asigurare adecvate care acoperă dezastrele naturale, incendiile, daunele la proprietate, răspunderea civilă și alte riscuri specifice agențiilor de publicitate.

9.    Planuri de marketing și comunicare în situații de criză: Elaborați planuri de marketing și comunicare în situații de criză pentru a răspunde rapid și eficient la dezastre. Acest lucru poate include mesaje de comunicare adaptate, canale de comunicare alternative și strategii pentru a comunica cu clienții și părțile interesate în caz de urgență.

10. Reziliență în fața schimbărilor tehnologice: Fiți în pas cu schimbările tehnologice și adaptați-vă la noile tendințe și platforme. Investiți în formare și dezvoltare profesională pentru angajați pentru a le permite să se adapteze la schimbările tehnologice și să rămână competitivi pe piață.

11. Colaborare cu comunitatea locală: Implicați-vă în comunitatea locală și colaborați cu organizațiile locale de gestionare a dezastrelor pentru a contribui la dezvoltarea rezilienței comunității în ansamblu. Participați la programe de pregătire și exerciții de simulare pentru a vă asigura că sunteți pregătiți și că puteți răspunde eficient în caz de dezastre.

12. Educație și conștientizare: Educați angajații, clienții și comunitatea în general cu privire la măsurile de prevenție și siguranță în caz de dezastre. Organizați sesiuni de formare și campanii de conștientizare pentru a încuraja comportamentele responsabile și pentru a promova reziliența în rândul tuturor părților implicate.