info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Activitatiilor specifice agentiilor de turism
Home » Rezilienta la dezastre  »  Domeniul Activitatiilor specifice agentiilor de turism
Domeniul Activitatiilor specifice agentiilor de turism

1.    Evaluarea riscurilor și planificarea: Realizați o evaluare a riscurilor specifice din zona geografică în care operați și dezvoltați un plan de gestionare a riscurilor. Identificați riscurile potențiale, cum ar fi dezastrele naturale, atacurile teroriste sau epidemii, și dezvoltați strategii pentru prevenire, răspuns și recuperare.

2.    Comunicare și informare: Mențineți canale de comunicare eficiente și actualizate cu turiștii, personalul și autoritățile locale în caz de dezastre. Asigurați-vă că turiștii sunt informați despre măsurile de siguranță și procedurile de urmat în caz de urgență.

3.    Asigurări de călătorie: Recomandați turiștilor să încheie asigurări de călătorie adecvate care să acopere situațiile de urgență și anulările cauzate de dezastre. Lucrați cu furnizorii de asigurări pentru a dezvolta opțiuni de acoperire adaptate riscurilor specifice din destinațiile turistice.

4.    Gestionarea crizelor și planificarea continuității afacerii: Elaborați planuri de răspuns la crize și de continuitate a afacerii pentru a asigura o gestionare eficientă a situațiilor de urgență. Includeți proceduri de evacuare, contacte de urgență, sisteme de comunicare alternative și metode pentru protejarea datelor și a documentelor critice.

5.    Rezervarea și gestionarea flexibilă a serviciilor turistice: Lucrați cu partenerii și furnizorii pentru a dezvolta politici de rezervare și gestionare flexibile în caz de dezastre. Acest lucru va permite turiștilor să modifice sau să anuleze rezervările în situații de urgență și va facilita refacerea activităților după dezastre.

6.    Informații despre destinații și siguranța turiștilor: Furnizați informații actualizate despre siguranța destinațiilor, măsurile de siguranță în timpul călătoriilor și contactele de urgență. Lucrați în colaborare cu autoritățile locale și organizațiile de turism pentru a promova siguranța și reziliența în destinațiile turistice.

7.    Colaborare cu autoritățile și organizații locale: Lucrați în strânsă colaborare cu autoritățile locale și organizațiile de gestionare a dezastrelor pentru a primi informații actualizatedespre riscurile și măsurile de siguranță în destinațiile turistice. Participați la exerciții și simulări de gestionare a dezastrelor pentru a îmbunătăți coordonarea și colaborarea în caz de urgență.

8.    Pregătirea personalului: Asigurați-vă că personalul agenției turistice este bine pregătit și instruit în privința măsurilor de siguranță și procedurilor de urmat în caz de dezastre. Organizați sesiuni de formare și exerciții practice pentru a dezvolta abilități de gestionare a situațiilor de urgență și de asistență turistică în situații critice.

9.    Diversificarea ofertei turistice: Promovați diversificarea ofertei turistice pentru a reduce dependența de o singură destinație sau activitate turistică. Acest lucru poate ajuta la minimizarea impactului asupra afacerii în cazul în care o anumită destinație este afectată de un dezastru și permite redirecționarea turiștilor către alternative sigure.

10. Utilizarea tehnologiei și a datelor: Utilizați tehnologia și datele pentru a monitoriza și evalua riscurile, pentru a oferi informații actualizate turiștilor și pentru a îmbunătăți gestionarea crizelor. Utilizați platforme și aplicații mobile pentru a comunica rapid și eficient cu turiștii în caz de urgență.

11. Promovarea turismului durabil: Promovați turismul durabil și responsabil, care să țină cont de aspectele de mediu și de gestionarea riscurilor în destinațiile turistice. Educați turiștii despre comportamentele responsabile în fața dezastrelor și importanța protejării mediului înconjurător.