info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Activităților de inginerie si consultanta tehnică
Home » Rezilienta la dezastre  »  Domeniul Activităților de inginerie si consultanta tehnică
Domeniul Activităților de inginerie si consultanta tehnică

1.    Promovarea eficienței energetice: Oferiți soluții și consultanță în vederea optimizării utilizării energiei în clădiri și infrastructuri, astfel încât să se reducă emisiile de gaze cu efect de seră și consumul de energie.

2.    Utilizarea surselor de energie regenerabilă: Sprijiniți tranziția către sursele de energie regenerabilă, cum ar fi energia solară, eoliană și hidroenergia, prin identificarea și proiectarea soluțiilor potrivite pentru clădiri și infrastructuri.

3.    Planificarea urbană durabilă: Colaborați cu autoritățile locale pentru a dezvolta planuri de urbanizare care să țină cont de schimbările climatice și să promoveze utilizarea durabilă a terenurilor, gestionarea eficientă a resurselor și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

4.    Gestionarea apelor pluviale: Dezvoltați soluții de gestionare a apelor pluviale pentru a preveni inundațiile și eroziunea solului. Acest lucru poate include utilizarea sistemelor de captare a apei de ploaie, infrastructură verde și metode de drenare durabile.

5.    Adaptarea infrastructurii la schimbările climatice: Identificați vulnerabilitățile infrastructurii existente și dezvoltați soluții pentru a le adapta la riscurile asociate cu schimbările climatice, cum ar fi creșterea nivelului mării, frecvența și intensitatea fenomenelor meteorologice extreme.

6.    Monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră: Furnizați servicii de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a ajuta organizațiile să-și evalueze impactul asupra mediului și să dezvolte strategii de reducere a acestuia.

7.    Proiectarea clădirilor sustenabile: Oferiți servicii de proiectare a clădirilor sustenabile, care să utilizeze materiale durabile, să fie eficiente energetic și să reducă impactul asupra mediului.

8.    Evaluarea riscurilor climatice: Realizați evaluări ale riscurilor climatice și identificați strategii de adaptare la riscuri precum creșterea temperaturii, schimbările de precipitații și fenomenele extreme.

9.    Educație și conștientizare: Promovați educația și conștientizarea cu privire la schimbările climatice în rândul clienților și publicului larg, oferind informații și soluții pentru a contribui la reducerea emisiilor și adaptarea la schimbările climatice.

10. Integrarea principiilor de sustenabilitate în procesele de proiectare și construcție: Asigurați-vă că principiile de sustenabilitate și atenuare a schimbărilor climatice sunt integrate în toate etapele procesului de proiectare și construcție, inclusiv selectarea materialelor, eficiența energetică și gestionarea deșeurilor.

11. Colaborarea și parteneriate: Lucrați în parteneriat cu alte companii, organizații și guverne pentru a dezvolta soluții inovatoare și a împărtăși bune practici în domeniul atenuării și adaptării la schimbările climatice.