info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Fabricarii produselor de panificatie si patiserie
Home » Schimbari climatice  »  Domeniul Fabricarii produselor de panificatie si patiserie
Domeniul Fabricarii produselor de panificatie si patiserie

1.    Utilizarea ingredientelor organice și locale: Optarea pentru ingrediente organice și locale în fabricarea pâinii, a prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie pentru a reduce impactul asupra mediului și a sprijini producătorii locali.

2.    Eficiența energetică în procesul de coacere: Implementarea de măsuri de eficiență energetică în cuptoarele și echipamentele de coacere, cum ar fi utilizarea sistemelor de izolare termică și a tehnicilor de gestionare a căldurii.

3.    Promovarea utilizării de energie regenerabilă: Trecerea la utilizarea de energie regenerabilă, cum ar fi energia solară sau energia eoliană, în procesul de fabricație pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

4.    Reducerea deșeurilor alimentare: Implementarea unui sistem de gestionare a deșeurilor pentru a minimiza risipa alimentară și pentru a recicla sau composta deșeurile generate în timpul procesului de fabricație.

5.    Utilizarea ambalajelor durabile: Optarea pentru ambalaje durabile și reciclabile pentru a reduce utilizarea de materiale plastice și deșeurile de ambalaje.

6.    Promovarea practicilor de irigare eficiente: Încurajarea producătorilor de materii prime să adopte practici de irigare eficiente pentru a reduce consumul de apă și a minimiza impactul asupra resurselor hidrice.

7.    Utilizarea de surse alternative de proteine: Explorarea utilizării de surse alternative de proteine în produsele de patiserie, cum ar fi proteinele vegetale, pentru a reduce amprenta de carbon asociată cu producția de carne.

8.    Gestionarea eficientă a lanțului de aprovizionare: Optimizarea lanțului de aprovizionare și a procesului de producție pentru a reduce distanțele parcurse și a minimiza impactul transportului asupra mediului.

9.    Promovarea consumului responsabil: Educația și informarea clienților despre impactul produselor de patiserie asupra mediului și încurajarea consumului responsabil, în special prin reducerea risipei alimentare.

10. Colaborarea cu furnizorii sustenabili: Lucrul în colaborare cu furnizorii de materii prime și ingrediente sustenabile, care respectă practici responsabile din punct de vedere social și de mediu.

11. Inovație în procesul de producție: Cercetarea și dezvoltarea de soluții inovatoare pentru a reduce consumul de energie, de apă și de resurse în procesul de fabricație a pâinii și a produselor de patiserie.

12. Certificări și etichete de sustenabilitate: Obținerea certificărilor și adoptarea etichetelor de sustenabilitate, cum ar fi certificarea organică sau etichetele de carbon neutru, pentru a demonstra angajamentul față de practici responsabile din punct de vedere ecologic.

13. Colaborare cu comunitățile locale: Implicarea activă în comunitate și susținerea inițiativelor locale pentru promovarea unei alimentații sănătoase și sustenabile, precum și a practicilor de gospodărire responsabilă a resurselor.