info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Activitatiilor specifice agentiilor de turism
Home » Schimbari climatice  »  Domeniul Activitatiilor specifice agentiilor de turism
Domeniul Activitatiilor specifice agentiilor de turism

1.    Promovarea turismului durabil: Încurajarea agențiilor turistice să ofere opțiuni de călătorie și experiențe turistice care respectă principiile dezvoltării durabile și să promoveze practici responsabile față de mediu.

2.    Sensibilizare și educație a turiștilor: Informarea turiștilor cu privire la impactul călătoriilor asupra mediului și promovarea comportamentului responsabil în timpul călătoriilor, precum economisirea resurselor și reducerea consumului de energie.

3.    Promovarea transportului durabil: Recomandarea utilizării transportului public sau a mijloacelor de transport cu emisii reduse pentru călătoriile turistice și organizarea de excursii și tururi care încurajează utilizarea bicicletelor sau mersul pe jos.

4.    Integrarea principiilor de construcție durabilă: Încurajarea colaborării cu unități de cazare și facilități turistice care au adoptat principii de construcție durabilă și eficiență energetică.

5.    Promovarea opțiunilor de cazare ecologice: Furnizarea de opțiuni de cazare ecologice, cum ar fi hoteluri cu certificare de sustenabilitate, cabane eco-friendly sau campinguri cu practici responsabile.

6.    Reducerea consumului de energie în facilități: Encurajarea agențiilor turistice să colaboreze cu facilitățile de cazare pentru a reduce consumul de energie prin utilizarea sistemelor de iluminat eficiente, izolație termică și sisteme de gestionare a consumului de energie.

7.    Promovarea turismului local și comunitar: Încurajarea turiștilor să exploreze și să susțină comunitățile locale prin participarea la turismul cultural, achiziționarea de produse locale și colaborarea cu ghizi și operatori locali.

8.    Protejarea resurselor naturale și a biodiversității: Promovarea turismului responsabil din punct de vedere ecologic prin sprijinirea conservării și protecției ecosistemelor și habitatelor naturale.

9.    Utilizarea serviciilor și produselor locale: Promovarea utilizării serviciilor și produselor locale în cadrul pachetelor turistice, pentru a sprijini economia locală și a reduce impactul călătoriilor asupra mediului.

10. Reducerea utilizării plasticului și a deșeurilor: Encurajarea utilizării de ambalaje și produse reutilizabile, reducerea utilizării plasticului și promovarea practicilor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu principiile economiei circulare.

11. Turismul de natură și aventură responsabil: Promovarea activităților turistice de natură și aventură într-un mod responsabil și respectuos față de mediu, protejând zonele fragile și asigurând minimalizarea impactului vizitatorilor.

12. Promovarea turismului cu emisii reduse: Encurajarea turiștilor să opteze pentru călătorii mai lungi și mai puține, dar mai sustenabile, în locul călătoriilor frecvente și de scurtă durată care generează emisii semnificative de carbon.

13. Integrarea soluțiilor digitale: Utilizarea tehnologiei digitale pentru a reduce consumul de hârtie prin implementarea de sisteme de rezervare și facturare electronice, precum și pentru a oferi informații online despre practici și destinații turistice sustenabile.

14. Colaborare și parteneriate: Colaborarea cu organizații și instituții locale, precum și cu alte agenții turistice, pentru a dezvolta proiecte comune și a promova turismul durabil și responsabil în regiune.

15. Promovarea turismului sezonier și de ecoturism: Promovarea călătoriilor în afara sezonului turistic intens pentru a reduce aglomerația și presiunea asupra destinațiilor și pentru a sprijini dezvoltarea turismului de ecoturism în zonele protejate.

16. Monitorizarea și raportarea impactului: Implementarea unor sisteme de monitorizare a impactului asupra mediului și raportarea rezultatelor pentru a evalua eficiența măsurilor luate și a identifica oportunități de îmbunătățire.