info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Activităților de inginerie si consultanta tehnică
Home » Schimbari climatice  »  Domeniul Activităților de inginerie si consultanta tehnică
Domeniul Activităților de inginerie si consultanta tehnică

1.    Evaluarea și reducerea amprentei de carbon: Realizarea evaluărilor de carbon și implementarea strategiilor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul proiectelor și activităților de inginerie și consultanță tehnică.

2.    Utilizarea energiei regenerabile în proiecte: Integrarea surselor de energie regenerabilă în proiectele și soluțiile propuse, precum energia solară, eoliană sau hidroelectrică, pentru a reduce emisiile de CO2 asociate cu utilizarea energiei.

3.    Design și planificare urbană durabilă: Promovarea dezvoltării urbane durabile, inclusiv planificarea eficientă a utilizării terenurilor, încorporarea de spații verzi și sisteme de transport sustenabile în proiectele de inginerie și consultanță.

4.    Eficiența energetică a clădirilor și infrastructurii: Integrarea soluțiilor de eficiență energetică în proiectarea și consultanța pentru clădiri și infrastructură, inclusiv sisteme de iluminat eficiente, izolație termică și utilizarea tehnologiilor de control energetic.

5.    Utilizarea materialelor durabile și reciclabile: Promovarea utilizării materialelor de construcții durabile și reciclabile în proiecte și consultanță, reducând astfel consumul de resurse naturale și generarea deșeurilor.

6.    Gestionarea sustenabilă a apelor: Dezvoltarea și implementarea soluțiilor de gestionare sustenabilă a apelor, inclusiv captarea și stocarea apei pluviale, sisteme de irigații eficiente și proiectarea infrastructurii de drenaj adaptate la schimbările climatice.

7.    Adaptarea la riscurile climatice: Integrarea în proiecte și consultanță a măsurilor de adaptare la riscurile climatice, cum ar fi creșterea nivelului mării, fenomenele meteorologice extreme și schimbările în regimul hidrologic.

8.    Promovarea mobilității durabile: Includerea în proiecte și consultanță a soluțiilor de transport durabil, precum infrastructura pentru bicicliști și pietoni, transportul în comun eficient și dezvoltarea rețelelor de încărcare pentru vehiculele electrice.

9.    Utilizarea tehnologiei digitale: Integrarea tehnologiilor digitale și a conceptelor de "smart city" în proiecte și consultanță pentru a optimiza eficiența și gestionarea resurselor în mediul urban.

10. Educație și conștientizare: Promovarea educației și conștientizării privind schimbările climatice în rândul personalului și clienților, pentru a spori implicarea și adopția practicilor durabile.

11. Colaborare și parteneriate: Crearea de parteneriate între firmele de inginerie și consultanță, sectorul public și alte organizații pentru a promova schimbul de cunoștințe și resurse în domeniul atenuării și adaptării la schimbările climatice.