info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Fabricarii produselor de panificatie si patiserie
Home » Utilizarea eficientă a resurselor  »  Domeniul Fabricarii produselor de panificatie si patiserie
Domeniul Fabricarii produselor de panificatie si patiserie
 1. Utilizarea materiilor prime locale și sustenabile în producția de pâine și produse de patiserie.
 2. Optimizarea planificării producției pentru a minimiza risipa și a maximiza utilizarea resurselor.
 3. Implementarea unui program de gestionare a stocurilor pentru a reduce risipa și a optimiza utilizarea materiilor prime.
 4. Utilizarea tehnologiilor de panificație și coacere cu eficiență energetică pentru a minimiza consumul de energie.
 5. Promovarea utilizării de echipamente și mașini eficiente energetic în procesul de producție.
 6. Reciclarea și utilizarea eficientă a apei în procesul de fabricare a pâinii și a produselor de patiserie.
 7. Implementarea unui sistem de gestionare a deșeurilor și a reciclării pentru a minimiza risipa și a asigura reciclarea adecvată a ambalajelor și a deșeurilor alimentare.
 8. Utilizarea sistemelor de iluminat eficiente energetic și a senzorilor de prezență pentru a reduce consumul de energie electrică în fabricile de panificație.
 9. Promovarea utilizării ingredientelor și a ambalajelor durabile și reciclabile în producția de pâine și produse de patiserie.
 10. Implementarea unui program de control al calității și al pierderilor pentru a minimiza produsele neconforme și risipa de materii prime.
 11. Utilizarea tehnologiilor de monitorizare și control pentru a optimiza procesele de producție și a reduce erorile și risipa.
 12. Promovarea utilizării produselor de panificație și a produselor de patiserie cu termen lung de valabilitate pentru a reduce risipa și a preveni deșeurile alimentare.
 13. Utilizarea tehnologiilor de ambalare eficiente și durabile pentru a preveni deteriorarea și risipa produselor de panificație și de patiserie.
 14. Integrarea sistemelor de gestionare a energiei pentru a monitoriza și optimiza consumul de energie în fabricile de panificație.
 15. Promovarea utilizării unor practici de producție eficiente pentru a minimiza timpii de așteptare și a maximiza utilizarea capacității de producție.
 16. Utilizarea sistemelor de automatizare și robotizare pentru a optimiza procesele de producție și a reduce erorile umane.
 17. Promovarea colaborării cu furnizorii și partenerii locali pentru a asigura materii prime de calitate și sustenabile.
 18. Utilizarea tehnologiilor de tratare și recirculare a aerului pentru a asigura un mediu de lucru sănătos și sigur în fabricile de panificație.
 19. Promovarea utilizării produselor și a proceselor de panificație tradiționale pentru a conserva tradițiile și cultura locală.