info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Activitatilor specifice agentiilor de publicitate
Home » Utilizarea eficientă a resurselor  »  Domeniul Activitatilor specifice agentiilor de publicitate
Domeniul Activitatilor specifice agentiilor de publicitate
 1. Promovarea utilizării materialelor publicitare digitale pentru a reduce consumul de hârtie și resurse de imprimare.
 2. Utilizarea tehnologiilor de afișare digitală și apanajelor digitale pentru a minimiza consumul de energie electrică în publicitate.
 3. Implementarea unui sistem de management al deșeurilor și reciclării în birouri și facilitățile agențiilor de publicitate.
 4. Promovarea conceptelor de publicitate responsabilă și conștientizarea cu privire la impactul asupra mediului în rândul clienților și colaboratorilor.
 5. Utilizarea echipamentelor și mașinilor cu consum redus de energie în producția de materiale publicitare.
 6. Promovarea designului durabil și modular în materialele publicitare pentru a permite reconfigurarea și reutilizarea acestora.
 7. Utilizarea materialelor și finisajelor eco-friendly în producția de materiale publicitare.
 8. Implementarea unui program de gestionare a energiei pentru a optimiza consumul și eficiența energetică în birouri și facilități.
 9. Promovarea utilizării serviciilor de livrare și transport cu emisii reduse de carbon pentru distribuția materialelor publicitare.
 10. Utilizarea sistemelor de iluminat eficiente energetic și a senzorilor de mișcare pentru economisirea energiei în birouri și facilități.
 11. Promovarea producției locale și sustenabile a materialelor publicitare.
 12. Utilizarea materialelor reciclate și reciclabile în producția de materiale publicitare.
 13. Integrarea tehnologiilor de monitorizare a consumului de resurse în producția de materiale publicitare pentru a identifica și optimiza utilizarea acestora.
 14. Promovarea utilizării instrumentelor și platformelor digitale pentru gestionarea și colaborarea proiectelor publicitare, reducând nevoia de imprimare și transport fizic.
 15. Utilizarea sistemelor de management al stocurilor și a just-in-time pentru a minimiza risipa și a optimiza utilizarea materialelor publicitare.
 16. Promovarea publicității bazate pe conținut și pe online marketing pentru a reduce necesitatea producției și distribuției fizice de materiale.
 17. Utilizarea unor soluții de imprimare cu consum redus de cerneală și toner pentru materialele publicitare.
 18. Promovarea utilizării hârtiei și a materialelor certificate și reciclabile în producția de materiale publicitare.
 19. Utilizarea tehnologiilor de reciclare și refolosire a materialelor publicitare pentru a reduce risipa și a maximiza utilizarea acestora.
 20. Promovarea publicității bazate pe conținut și pe mesaje digitale, care să reducă necesitatea de a schimba și actualiza frecvent materialele publicitare.
 21. Utilizarea tehnologiilor de comunicare și colaborare la distanță pentru a minimiza deplasările și a reduce impactul asupra mediului în cadrul proceselor de producție publicitară.
 22. Promovarea colaborării cu furnizorii și partenerii responsabili din punct de vedere social și de mediu în producția de materiale publicitare.
 23. Utilizarea serviciilor de impresie și producție on-demand pentru a reduce risipa de materiale și stocarea inutilă de materiale publicitare.