info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Lucrarilor de constructii a drumurilor si autostrazilor
Home » Utilizarea eficientă a resurselor  »  Domeniul Lucrarilor de constructii a drumurilor si autostrazilor
Domeniul Lucrarilor de constructii a drumurilor si autostrazilor
 1. Utilizarea materialelor durabile și reciclabile în construcția drumurilor, cum ar fi asfaltul reciclat și betonul reciclat.
 2. Optimizarea planificării construcției pentru a minimiza timpul și resursele necesare.
 3. Promovarea utilizării agregatelor și materialelor locale pentru a reduce consumul de combustibil în transport.
 4. Implementarea sistemelor de monitorizare a consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră în timpul construcției.
 5. Utilizarea tehnologiilor de reciclare a materialelor provenite din demolări și excavări.
 6. Integrarea sistemelor de drenaj durabile și eficiente pentru a minimiza risipa de apă și a preveni inundațiile.
 7. Promovarea utilizării mașinilor și echipamentelor cu emisii reduse de carbon în timpul construcției.
 8. Utilizarea sistemelor de control al traficului inteligent pentru a minimiza blocajele și timpii de așteptare în zonele de construcție.
 9. Implementarea unui sistem de gestionare a deșeurilor și a reciclării în șantierele de construcție.
 10. Utilizarea sistemelor de iluminat eficiente energetic în șantierele de construcție pentru a reduce consumul de energie electrică.
 11. Promovarea utilizării echipamentelor și materialelor de siguranță durabile și reutilizabile în șantierele de construcție.
 12. Utilizarea sistemelor de monitorizare a calității aerului pentru a asigura un mediu de lucru sigur și sănătos în șantierele de construcție.
 13. Implementarea unui sistem de management al apei în timpul construcției pentru a minimiza consumul și risipa de apă.
 14. Utilizarea tehnologiilor de măsurare și control pentru a optimiza cantitățile de materiale utilizate în timpul construcției.
 15. Promovarea utilizării materialelor și tehnologiilor de construcție cu impact redus asupra mediului, cum ar fi pavajele permeabile și asfaltul cu emisii reduse de carbon.
 16. Integrarea sistemelor de reciclare și colectare a deșeurilor în zonele de construcție pentru a asigura o gestionare adecvată a deșeurilor.
 17. Utilizarea materialelor de ambalare reciclabile și reutilizabile în timpul transportului și depozitării materialelor de construcție.
 18. Promovarea utilizării energiei regenerabile în timpul construcției, cum ar fi panourile solare pentru alimentarea echipamentelor și iluminatului.
 19. Utilizarea tehnologiilor digitale de proiectare și planificare pentru a optimiza procesul de construcție și a reduce risipa de resurse.
 20. Implementarea unui sistem de gestionare a traficului în zonele de construcție pentru a minimiza impactul asupra mobilității și a consumului de combustibil.
 21. Promovarea utilizării materialelor și tehnologiilor de construcție cu durată lungă de viață și ușor de întreținut în drumuri și autostrăzi.