info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Activitatiilor specifice agentiilor de turism
Home » Utilizarea eficientă a resurselor  »  Domeniul Activitatiilor specifice agentiilor de turism
Domeniul Activitatiilor specifice agentiilor de turism
 1. Promovarea turismului durabil și responsabil, care să respecte mediul și comunitățile locale.
 2. Utilizarea de materiale de marketing digitale pentru a reduce consumul de hârtie și resurse de imprimare.
 3. Implementarea unui program de gestionare a deșeurilor și reciclării în facilitățile turistice.
 4. Promovarea utilizării transportului public și a vehiculelor cu emisii reduse de carbon pentru transportul turiștilor.
 5. Utilizarea sistemelor de gestionare a energiei și apei în hoteluri și alte facilități turistice pentru a minimiza consumul și risipa.
 6. Promovarea excursiilor și activităților care încurajează interacțiunea cu natura și cu comunitățile locale.
 7. Utilizarea echipamentelor și mașinilor cu consum redus de energie în facilitățile turistice.
 8. Implementarea unui sistem de monitorizare a consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră în facilitățile turistice.
 9. Promovarea produselor locale și sustenabile în industria alimentară din turism.
 10. Utilizarea sistemelor de iluminat eficiente energetic și a senzorilor de mișcare pentru economisirea energiei în facilitățile turistice.
 11. Implementarea unui program de formare și educație pentru angajați și turiști privind practicile de turism durabil.
 12. Promovarea utilizării serviciilor și facilităților turistice certificate pentru sustenabilitate.
 13. Utilizarea materialelor de construcție și de amenajare interioară durabile și reciclabile în facilitățile turistice.
 14. Integrarea tehnologiilor digitale în procesele de rezervare și management al turismului pentru a reduce consumul de hârtie și resurse de imprimare.
 15. Promovarea turismului cu impact social, care să contribuie la dezvoltarea comunităților locale și la conservarea patrimoniului cultural.
 16. Utilizarea de transport alternativ, cum ar fi bicicletele și vehiculele electrice, pentru a reduce impactul asupra mediului în timpul turului.
 17. Implementarea unui sistem de management al calității aerului în facilitățile turistice pentru a asigura un mediu de lucru și de cazare sănătos.
 18. Promovarea utilizării energiei regenerabile în facilitățile turistice, cum ar fi panourile solare pentru alimentarea cu energie electrică.
 19. Utilizarea programelor de compensare a carbonului pentru a reduce impactul emisiilor de gaze cu efect de seră generate de călătoriile turiștilor.