info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Transporturilor rutiere de marfuri
Home » Utilizarea eficientă a resurselor  »  Domeniul Transporturilor rutiere de marfuri
Domeniul Transporturilor rutiere de marfuri
 1. Utilizarea de camioane și vehicule comerciale cu emisii reduse de carbon.
 2. Optimizarea rutelor de transport pentru a reduce distanțele parcurse și a minimiza consumul de combustibil.
 3. Implementarea unui sistem de monitorizare a consumului de combustibil și a performanței vehiculelor.
 4. Promovarea utilizării combustibililor alternativi, cum ar fi gazul natural comprimat (CNG) sau hidrogenul.
 5. Consolidarea încărcăturilor și optimizarea capacitații vehiculelor pentru a reduce numărul de curse și a minimiza deplasările goale.
 6. Utilizarea sistemelor de navigație și telematică pentru a evita traficul și a optimiza rutele de transport.
 7. Implementarea unui program de întreținere preventivă pentru a reduce riscul de avarii și a maximiza eficiența vehiculelor.
 8. Promovarea împărțirii spațiului de depozitare și logistică pentru a minimiza spațiul neutilizat.
 9. Utilizarea sistemelor de aer condiționat și încălzire cu eficiență energetică în cabinele șoferilor.
 10. Implementarea unui sistem de gestionare a deșeurilor și a reciclării în depozitele și facilitățile de transport.
 11. Utilizarea tehnologiilor de încărcare rapidă sau de încărcare electrică pentru vehiculele electrice.
 12. Promovarea formării și educației șoferilor în tehnici de conducere eficientă și economisire a combustibilului.
 13. Utilizarea sistemelor de siguranță și control al flotei pentru a preveni accidentele și a minimiza daunele.
 14. Integrarea sistemelor de monitorizare a pneurilor pentru a reduce consumul de combustibil și risipa de resurse.
 15. Implementarea unui sistem de management al transportului pentru a optimiza programarea livrărilor și a reduce timpii de așteptare.