info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Industriei Prelucrarii şi fasonarii sticlei plate
Home » Utilizarea eficientă a resurselor  »  Domeniul Industriei Prelucrarii şi fasonarii sticlei plate
Domeniul Industriei Prelucrarii şi fasonarii sticlei plate
  1. Utilizarea unor tehnologii de prelucrare a sticlei care să minimizeze pierderile de material.
  2. Reciclarea și reutilizarea deșeurilor de sticlă în procesul de producție.
  3. Utilizarea sistemelor de tratare și recirculare a apei pentru a minimiza consumul de apă în procesele de prelucrare.
  4. Implementarea sistemelor de recuperare a căldurii în instalațiile de prelucrare pentru a reduce consumul de energie.
  5. Utilizarea unor mașini și utilaje eficiente energetic și tehnologii de control al calității pentru a minimiza erorile și risipa.
  6. Optimizarea procesului de tăiere și formare a sticlei pentru a minimiza pierderile de material și deșeurile.
  7. Reciclarea ambalajelor și materialelor folosite în livrarea și transportul sticlei plate.
  8. Promovarea utilizării sticlei reciclate în produsele și aplicațiile finale, cum ar fi geamurile și obiectele decorative.