info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Activitatilor specifice agentiilor de publicitate
Home » Protectia mediului si a biodiversitatii  »  Domeniul Activitatilor specifice agentiilor de publicitate
Domeniul Activitatilor specifice agentiilor de publicitate

1.    Taxă pentru emisiile de carbon generate de călătorii: Agențiile turistice ar putea fi impuse să plătească o taxă suplimentară pentru emisiile de carbon generate de călătoriile organizate. Aceasta ar reflecta impactul poluării asupra mediului și ar oferi un stimulent financiar pentru adoptarea de practici mai curate și mai sustenabile, cum ar fi promovarea călătoriilor cu emisii reduse sau compensarea carbonului.

2.    Promovarea turismului durabil: Agențiile turistice ar trebui să promoveze turismul durabil prin oferirea de pachete turistice care încurajează practici responsabile, cum ar fi vizitarea destinațiilor eco-friendly, participarea la activități de ecoturism sau susținerea comunităților locale.

3.    Taxă pentru gestionarea deșeurilor: Agențiile turistice ar putea fi impuse să plătească o taxă suplimentară pentru gestionarea deșeurilor generate în timpul călătoriilor organizate. Aceasta ar stimula agențiile să colaboreze cu furnizorii și partenerii lor pentru a promova practici de gestionare a deșeurilor eficiente și reciclarea în destinațiile turistice.

4.    Utilizarea de mijloace de transport ecologice: Agențiile turistice ar trebui să promoveze utilizarea de mijloace de transport ecologice pentru deplasările în cadrul călătoriilor organizate. Aceasta poate include preferința pentru transportul public, promovarea transportului cu bicicleta sau utilizarea de vehicule electrice sau hibride pentru transferurile locale.

5.    Sensibilizarea și educația turistilor: Agențiile turistice ar trebui să ofere informații și educație turistilor cu privire la practicile sustenabile și importanța protejării mediului în timpul călătoriilor. Acest lucru poate fi realizat prin furnizarea de materiale informative, organizarea de sesiuni de conștientizare sau includerea de ghizi specializați în sustenabilitate în călătorii.

6.    Promovarea culturii locale și a comunităților: Agențiile turistice ar trebui să promoveze turismul responsabil, încurajând interacțiunea turistilor cu cultura locală și susținerea comunităților locale prin achiziționarea de produse și servicii locale.

7.    Monitorizarea impactului asupra mediului: Agențiile turistice ar trebui să monitorizeze și să evalueze impactul călătoriilor organizate asupra mediului. Aceasta ar ajuta la identificarea potențialelor probleme și la implementarea de măsuri pentru reducerea impactului și protejarea mediului înconjurător.

8.    Taxă pentru utilizarea resurselor naturale: Agențiile turistice ar putea plăti o taxă suplimentară pentru utilizarea resurselor naturale în destinațiile turistice, cum ar fi apa, energia electrică sau alte resurse limitate. Aceasta ar promova utilizarea eficientă a acestor resurse și reducerea consumului nejustificat.

9.    Promovarea turismului responsabil cu animalele: Agențiile turistice ar trebui să promoveze turismul responsabil cu animalele, evitând susținerea activităților care implică cruzime față de animale sau exploatarea lor. Aceasta ar include selecția furnizorilor și partenerilor care respectă bunăstarea animalelor și promovarea turismului de observare a animalelor în habitatul lor natural.

10. Colaborarea cu furnizorii pentru practici sustenabile: Agențiile turistice ar trebui să colaboreze cu furnizorii lor, cum ar fi hoteluri, restaurante sau operatori de turism locali, pentru a promova practici sustenabile în industria turismului. Acest lucru ar include selectarea furnizorilor care adoptă politici de mediu responsabile și promovarea produselor și serviciilor lor.

11. Compensarea carbonului pentru călătorii: Agențiile turistice ar putea implementa programe de compensare a emisiilor de carbon generate de călătorii, oferind opțiuni pentru clienți de a achiziționa credite de carbon sau de a participa la proiecte de reducere a emisiilor pentru a compensa impactul călătoriilor asupra mediului.

12. Implementarea unor politici de reducere a consumului de apă și energie: Agențiile turistice ar trebui să adopte politici și practici de reducere a consumului de apă și energie în birouri și în timpul călătoriilor. Aceasta poate include utilizarea de sisteme de iluminare eficiente, instalarea de robinete și dușuri cu consum redus de apă sau educarea personalului și a clienților cu privire la importanța economisirii de resurse.

13. Cooperarea cu organizațiile și autoritățile locale: Agențiile turistice ar trebui să colaboreze cu organizațiile și autoritățile locale pentru a dezvolta și implementa proiecte de turism sustenabil și pentru a promova dezvoltarea durabilă a destinațiilor turistice. Aceasta ar asigura implicarea tuturor părților interesate în promovarea unui turism responsabil și protejarea mediului înconjurător.