info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Industriei Prelucrarii şi fasonarii sticlei plate
Home » Protectia mediului si a biodiversitatii  »  Domeniul Industriei Prelucrarii şi fasonarii sticlei plate
Domeniul Industriei Prelucrarii şi fasonarii sticlei plate

1.    Taxă pentru emisiile de gaze cu efect de seră: Companiile din industria sticlei plate ar putea fi supuse unei taxe pentru emisiile de gaze cu efect de seră generate în procesul de producție. Aceasta ar reflecta impactul poluării asupra mediului și ar încuraja investițiile în tehnologii curate și sustenabile.

2.    Gestionarea deșeurilor și reciclarea sticlei: Companiile ar trebui să își asume responsabilitatea pentru gestionarea adecvată a deșeurilor de sticlă generate în timpul procesului de prelucrare și fasonare. Implementarea unor programe de reciclare și utilizarea materialelor reciclate ar reduce impactul negativ asupra mediului și ar contribui la economia circulară.

3.    Certificare ecologică a produselor din sticlă: Producătorii de sticlă ar putea fi încurajați să obțină certificări ecologice pentru produsele lor. Aceasta ar implica respectarea unor standarde ridicate de durabilitate și sustenabilitate în procesul de producție a sticlei plate și ar spori conștientizarea clienților cu privire la opțiunile ecologice disponibile.

4.    Eficiență energetică în instalații și echipamente: Companiile ar trebui să investească în echipamente și tehnologii eficiente energetic pentru a reduce consumul de energie în procesul de producție a sticlei plate. Implementarea măsurilor de eficiență energetică ar conduce la economii de costuri și la reducerea impactului asupra mediului.

5.    Monitorizarea și raportarea emisiilor: Companiile ar trebui să monitorizeze și să raporteze regulat emisiile lor de poluare, inclusiv emisiile de gaze cu efect de seră. Aceasta ar spori transparența și responsabilitatea în ceea ce privește impactul asupra mediului și ar permite evaluarea progresului în direcția unei producții mai curate.

6.    Educație și formare în domeniul sustenabilității: Angajații din industria sticlei plate ar trebui să beneficieze de programe de educație și formare în domeniul sustenabilității. Aceasta ar asigura că personalul este conștient de impactul activităților lor și de modalitățile de reducere a poluării și a impactului asupra mediului.

7. Colaborare cu furnizorii și clienții: Companiile din industria sticlei plate ar trebui să colaboreze cu furnizorii și clienții lor pentru a promova practici sustenabile în toată lanțul de aprovizionare. Acest lucru ar include evaluarea și selectarea furnizorilor cu standarde ridicate de sustenabilitate și dezvoltarea de parteneriate cu clienții pentru a identifica soluții sustenabile și a promova produsele ecologice.