info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Fabricarii produselor din beton pentru construcţii
Home » Protectia mediului si a biodiversitatii  »  Domeniul Fabricarii produselor din beton pentru construcţii
Domeniul Fabricarii produselor din beton pentru construcţii

1.    Taxă pentru emisiile de carbon: Companiile de fabricare a produselor din beton ar putea fi supuse unei taxe pentru emisiile de carbon generate în procesul de producție. Taxa ar putea fi calculată în funcție de nivelul de poluare al emisiilor de carbon și ar încuraja reducerea acestora prin adoptarea unor tehnologii mai curate și mai eficiente energetic.

2.    Utilizarea materialelor reciclate: Companiile ar putea fi incentivare să utilizeze materiale reciclate în procesul de fabricație a produselor din beton. Aceasta ar reduce consumul de resurse naturale și ar contribui la gestionarea deșeurilor într-un mod mai sustenabil.

3.    Taxă pentru gestionarea deșeurilor: Companiile ar putea fi responsabile pentru costurile asociate cu gestionarea deșeurilor rezultate din producția produselor din beton. Aceasta ar stimula adoptarea unor practici de reciclare și reducerea cantității de deșeuri generate.

4.    Certificare ecologică a produselor: Ar putea fi instituit un sistem de certificare ecologică pentru produsele din beton, evaluând impactul lor asupra mediului. Companiile care obțin această certificare ar putea beneficia de avantaje fiscale sau de promovare pe piață, în timp ce produsele mai puțin ecologice ar putea fi supuse unor taxe suplimentare.

5.    Investiții în cercetare și dezvoltare: Guvernul și organizațiile relevante ar putea investi în cercetare și dezvoltare pentru a identifica și dezvolta soluții mai sustenabile în fabricarea produselor din beton. Acest lucru ar sprijini inovația și adoptarea de tehnologii mai curate în industrie.

6.    Reducerea consumului de apă: Companiile ar putea fi încurajate să implementeze măsuri și tehnologii pentru reducerea consumului de apă în procesul de fabricație a produselor din beton. Acest lucru ar reduce impactul asupra resurselor de apă și ar contribui la utilizarea responsabilă a acestui important resursă naturală.

7.    Implementarea practicilor de eficiență energetică: Companiile ar putea fi încurajate să adopte practici de eficiență energetică în fabricarea produselor din beton, prin utilizarea de echipamente mai eficiente din punct de vedere energetic și optimizarea proceselor de producție. Aceasta ar reduce consumul de energie și emisiile asociate.

8.    Educație și formare în domeniul sustenabilității: Companiile ar putea implementa programe de educație și formare pentru angajați, axate pe practici și soluții sustenabile în fabricarea produselor din beton. Aceasta ar asigura că personalul are cunoștințele și competențele necesare pentru a implementa măsuri ecologice în activitățile lor.

9. Colaborare cu clienții și proiectanții: Companiile ar putea colabora cu clienții și proiectanții pentru a promova utilizarea de produse din beton cu impact redus asupra mediului. Aceasta ar include informarea și educarea clienților cu privire la avantajele produselor sustenabile și dezvoltarea unor soluții personalizate în funcție de nevoile proiectelor.