info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul Activităților de inginerie si consultanta tehnică
Home » Protectia mediului si a biodiversitatii  »  Domeniul Activităților de inginerie si consultanta tehnică
Domeniul Activităților de inginerie si consultanta tehnică

1.    Evaluare a impactului de mediu: Firmele de inginerie și consultanță ar putea fi obligate să efectueze o evaluare a impactului de mediu pentru proiectele lor, în special pentru cele care implică construcții sau activități cu potențial poluant. Această evaluare ar trebui să includă identificarea impacturilor asupra mediului, precum și măsuri de reducere sau mitigare a acestora.

2.    Taxe pentru emisiile de carbon: Companiile de inginerie și consultanță ar putea fi supuse unei taxe pentru emisiile de carbon generate de activitățile lor. Taxele ar putea fi calculate în funcție de nivelul de poluare al proiectelor pe care le derulează sau de emisiile proprii ale firmelor. Aceasta ar promova adoptarea unor practici mai curate și mai sustenabile.

3.    Utilizarea de tehnologii curate: Firmele de inginerie și consultanță ar trebui încurajate să utilizeze tehnologii curate și eficiente din punct de vedere energetic în proiectele lor. Guvernul ar putea oferi stimulente fiscale sau avantaje pentru companiile care implementează soluții ecologice și sustenabile în activitățile lor.

4.    Responsabilitate pentru gestionarea deșeurilor: Companiile de inginerie și consultanță ar trebui să își asume responsabilitatea pentru gestionarea adecvată a deșeurilor generate de proiectele lor. Aceasta ar putea include costurile de reciclare, tratare sau eliminare a deșeurilor și ar asigura că aceste costuri nu sunt externalizate sau transferate altor părți.

5.    Promovarea eficienței energetice: Firmele de inginerie și consultanță ar putea fi implicate în proiectarea și implementarea soluțiilor pentru eficiența energetică în clădiri și infrastructură. Aceasta ar contribui la reducerea consumului de energie și la minimizarea impactului asupra mediului înconjurător.

6.    Taxe pentru utilizarea resurselor naturale: Dacă activitățile de inginerie și consultanță implică utilizarea intensivă a resurselor naturale, cum ar fi apa sau lemnul, ar putea fi introduse taxe suplimentare pentru aceste utilizări. Acest lucru ar reflecta costurile reale ale exploatării resurselor și ar încuraja utilizarea lor rațională și sustenabilă.

7.    Educație și formare în domeniul sustenabilității: Companiile de inginerie și consultanță ar putea implementa programe de educație și formare în domeniul sustenabilității pentru angajații lor. Aceasta ar asigura că profesioniștii din domeniu au cunoștințele șicompetențele necesare pentru a integra practici și soluții durabile în proiectele lor.