info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Principiul “Poluatorul plătește”
Home » Protectia mediului si a biodiversitatii  »  Principiul “Poluatorul plătește”
Principiul “Poluatorul plătește”

Principiul "Poluatorul plătește" este o abordare a politicii de mediu care susține că responsabilitatea financiară pentru poluarea generată de activități industriale sau comerciale trebuie să fie asumată de către poluatori, și nu de către societate sau de către guvern. Ideea de bază este că acei care poluează ar trebui să suporte costurile asociate cu impactul negativ al acțiunilor lor asupra mediului și să plătească pentru remedierea sau reducerea acestui impact.

Principiul "Poluatorul plătește" are câteva obiective principale. În primul rând, el promovează responsabilitatea individuală și încurajează poluatorii să-și gestioneze activitățile într-un mod ecologic și sustenabil. În al doilea rând, principiul urmărește să prevină externalizarea costurilor de mediu către comunitate sau către generațiile viitoare. Astfel, se dorește ca poluatorii să suporte costurile corecte ale poluării și să evite transferarea acestor costuri către ceilalți membri ai societății sau către mediul înconjurător.

Principiul "Poluatorul plătește" se regăsește în multe legi și politici de mediu, precum și în tratate internaționale privind protecția mediului. Implementarea acestui principiu poate lua diferite forme, cum ar fi impunerea de taxe sau taxe suplimentare pentru activitățile poluante, obligarea poluatorilor să plătească pentru remedierea sau compensarea impactului lor asupra mediului sau stabilirea unor standarde stricte de mediu pe care poluatorii trebuie să le respecte.