info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Activitati ale agentiilor de publicitate
Home » Imbunatatirea accesibilitatii  »  Activitati ale agentiilor de publicitate
Activitati ale agentiilor de publicitate

Includerea reprezentării diversității în publicitate: Asigurați-vă că campaniile publicitare reflectă diversitatea societății, inclusiv prin includerea persoanelor cu dizabilități. Promovați diversitatea și incluziunea în imaginile și mesajele publicitare.


Accesibilitatea în conținutul publicitar: Asigurați-vă că materialele publicitare, cum ar fi afișele, reclamele și materialele video, sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități. Acest lucru poate include utilizarea subtitrărilor, interpretării limbajului semnelor sau descrierilor audio pentru a facilita înțelegerea și accesibilitatea conținutului.


Site-uri web și platforme online accesibile: Dezvoltați site-uri web și platforme online accesibile pentru agențiile de publicitate, astfel încât informațiile să fie disponibile pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități vizuale sau de mobilitate. Asigurați-vă că acestea respectă standardele de accesibilitate web.


Consultarea cu persoanele cu dizabilități: Implicați persoanele cu dizabilități în procesul de creare a campaniilor publicitare. Ascultați feedback-ul lor, înțelegeți nevoile și preferințele lor și asigurați-vă că mesajele și imaginile publicitare sunt relevante și inclusiv.


Acces la servicii de publicitate: Asigurați-vă că serviciile de publicitate sunt accesibile pentru toți clienții, inclusiv pentru cei cu dizabilități. Furnizați asistență și consultanță adaptată nevoilor și cerințelor specifice ale clienților cu dizabilități.


Accesibilitatea în locațiile fizice: Dacă agențiile de publicitate au locații fizice, asigurați-vă că acestea sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități. Instalați rampe, ascensoare și alte facilități adaptate pentru a permite accesul fără obstacole în clădire și la servicii.


Educație și conștientizare: Educați angajații și clienții cu privire la importanța accesibilității în publicitate și impactul pozitiv pe care îl poate avea asupra diversității și incluziunii. Creșterea nivelului de conștientizare poate contribui la dezvoltarea de campanii publicitare mai accesibile și mai incluzive.


Colaborarea cu organizații relevante: Lucrați împreună cu organizații și asociații care promovează accesibilitatea în publicitate pentru a vă asigura că respectați standardele și cerințele relevante. Colaborați pentru a dezvolta și implementa practici și politici de accesibilitate în domeniul activităților agențiilor de publicitate.


Monitorizare și evaluare continuă: Efectuați evaluări periodice ale nivelului de accesibilitate în activitățile agențiilor de publicitate și colectați feedback de la clienți și angajați cu privire la experiențele lor. Utilizați aceste informații pentru a face ajustări și îmbunătățiri continue în privința accesibilității.