info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Lucrari de tamplarie si dulgherie
Home » Imbunatatirea accesibilitatii  »  Lucrari de tamplarie si dulgherie
Lucrari de tamplarie si dulgherie

Accesibilitatea în spațiul de lucru: Asigurați-vă că spațiul de lucru și facilitățile sunt accesibile pentru angajații cu dizabilități, eliminând obstacolele fizice și oferind rampe sau ascensoare pentru accesul la diferite niveluri.


Instrumente și echipamente adaptate: Furnizați angajaților cu dizabilități instrumente și echipamente adaptate, cum ar fi scule cu mâner ergonomic, dispozitive de asistență sau dispozitive de prindere speciale, pentru a facilita desfășurarea activităților de tamplărie și dulgherie.


Accesibilitatea în manipularea materialelor: Dezvoltați metode și tehnici de manipulare a materialelor utilizate în tamplărie și dulgherie care să țină cont de nevoile angajaților cu dizabilități, inclusiv prin furnizarea de dispozitive de ridicare sau dispozitive de ghidare.


Adaptarea spațiilor de lucru: Asigurați-vă că spațiile de lucru sunt proiectate și organizate pentru a permite manevrarea ușoară a scaunelor cu rotile, în cazul angajaților cu dizabilități de mobilitate. Asigurați suficient spațiu pentru mișcări și manevre și evitați obstacolele neesențiale.


Instruire specializată: Furnizați angajaților cu dizabilități instruire specializată, adaptată nevoilor lor specifice, pentru a-și îmbunătăți abilitățile și a se descurca în mod eficient și sigur în domeniul tamplăriei și dulgheriei.


Etichetare și semnalizare clară: Etichetați și semnalizați clar materialele, uneltele și echipamentele, utilizând indicatoare vizibile și ușor de înțeles, astfel încât toți angajații să poată identifica și utiliza în mod corect resursele necesare.


Accesibilitatea în proiectarea și fabricația mobilierului: În cazul producției de mobilier, asigurați-vă că acesta este proiectat și fabricat luând în considerare accesibilitatea. Furnizați opțiuni de mobilier adaptat și personalizabil pentru nevoile individuale ale clienților cu dizabilități.


Participarea la proiecte de construcții accesibile: Implicați-vă în proiecte de construcții accesibile și colaborați cu arhitecți și constructori pentru a asigura integrarea elementelor de accesibilitate în structura și designul clădirilor.


Includerea consultărilor cu persoanele cu dizabilități: Consultați persoanele cu dizabilități în procesul de dezvoltare și îmbunătățire a practicilor și procedurilor în domeniul tamplăriei și dulgheriei. Aceasta vă va ajuta să înțelegeți nevoile lor și să implementați soluții relevante.


Accesibilitatea în comunicare: Asigurați-vă că comunicarea cu clienții și colegii de muncă se face într-un mod accesibil pentru toți. Furnizați opțiuni de comunicare alternative, cum ar fi comunicarea scrisă sau utilizarea tehnologiei de asistență pentru persoanele cu deficiențe de auz sau de vedere.


Proiectarea de soluții personalizate: Lucrați cu clienții cu dizabilități pentru a proiecta și fabrica soluții personalizate care să le faciliteze accesul și să îndeplinească nevoile lor specifice în ceea ce privește tamplăria și dulgheria.


Acces la instrucțiuni și resurse: Furnizați instrucțiuni și resurse într-un format accesibil, cum ar fi documente în limbaj simplu, ilustrații explicative și instrucțiuni video, pentru a facilita înțelegerea și utilizarea tehnicilor și procedurilor de tamplărie și dulgherie.


Monitorizarea și evaluarea constantă: Efectuați evaluări periodice ale practicilor și proceselor în domeniul tamplăriei și dulgheriei pentru a identifica și remedia deficiențele legate de accesibilitate și a asigura îmbunătățirea continuă a serviciilor și produselor furnizate