info@adds.ro
str. Crișan nr. 34, Slatina 230126, jud. Olt
Codix - ID POCU/860/3/12/142636, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Evaluarea competentelor digitale
Home » Evaluarea competențelor profesionale  »  Evaluarea competentelor digitale
Evaluarea competentelor digitale

Evaluarea competentelor digitale este un proces care implică evaluarea abilităților și cunoștințelor unei persoane în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicații (TIC). Aceasta poate fi realizată prin mai multe metode, inclusiv prin teste standardizate, portofolii de lucru sau evaluări în timpul activității.

Există mai multe standarde și cadre de referință care definesc competențele digitale, cum ar fi cadru european de referință pentru competențele digitale (DIGCOMP), care descrie competențele digitale în cinci domenii: informații și date, comunicare, creare de conținut digital, securitate și problem-solving.

O abordare comună este de a utiliza teste standardizate, cum ar fi ECDL (European Computer Driving Licence) sau IC3 (Internet and Computing Core Certification), care evaluază cunoștințele și abilitățile în utilizarea computerelor și a internetului.

În afara acestor teste standardizate, evaluarea competentelor digitale poate fi realizată prin intermediul portofoliilor de lucru, în care persoana prezintă exemple de proiecte digitale pe care le-a realizat și demonstrează abilitățile lor.

Evaluarea competentelor digitale este importantă într-o lume digitală în continuă schimbare și poate fi folosită pentru a demonstra abilitățile și cunoștințele în fața angajatorilor sau instituțiilor de învățământ.